E-uprava

Spoštovane meščanke in meščani ter ostali uporabniki spletnega portala!

 

Na tem mestu so zbrane vse vloge in postopki, ki se vodijo po posameznih uradih v mestni upravi Mestne občine Kranj. Vloge se vlaga po pošti, elektronsko na uradni e-naslov (mok@kranj.si) ali osebno ob uradnih urah v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj na Slovenskem trgu 1.

 

Uradne ure Sprejemne pisarne - blagajne Mestne občine Kranj
ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 ure do 14.30 ure
sreda: od 8.00 ure do 16.30 ure
petek: od 8.00 ure do 12.30 ure