Novice

18.06.2015
Za območja poselitve, ki so manjša od 2000 PE in niso vključena v projekt GORKI (gre za naselja Čirče, levi in desni breg Save, Besnica, Golnik), je skladno z dodatnim delom Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda potrebno urediti ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Ta območja se urejajo na različne načine, in sicer deloma z javno kanalizacijo in gravitirajo na ...
15.06.2015
S prehodom na obračun nadomestila po podatkih državnega registra nepremičnin želi Mestna občina Kranj zagotoviti pravičen obračun na osnovi realnih podatkov, preverjenih na terenu. Tu je tudi priporočilo Ministrstva za finance občinam, da naj le-te prenovijo svoje sisteme NUSZ in jih povežejo z veljavnimi državnimi bazami podatkov. Za informativne izračune za leto 2015 smo uporabili podatke Geodetske ...
15.06.2015
Mestna občina Kranj ima zlasti na področju energetskih sanacij in urbanega razvoja zaključenih več projektov, ki so primeri dobre prakse. »Veseli smo, da so bili prepoznani tudi širše, saj smo prejeli povabilo, da projekt obnove ulic starega mestnega jedra predstavimo na seminarju v Bruslju 9. julija 2015. Naše izkušnje so zanimive tudi za domače občine. Obiskali so nas že predstavniki Občine ...
15.06.2015
Objavljen je ponovljen javni razpis za sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju. Mestna občina Kranj z današnjim dnem 12. junija 2015 objavlja javni razpis za sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2015 in 2016. Subvencija je namenjena za najem pritličnih poslovnih prostorov od dneva opravljanja poslovne dejavnosti, to je od dneva, ...
12.06.2015
Mestni svet je imenoval pet članov častnega razsodišča, ki ga je določil konec januarja 2015 sprejeti Kodeks ravnanja funkcionarjev Mestne občine Kranj. Člani častnega razsodišča so: Andraž Jakelj, mag. javne uprave in zaposlen na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo na Golniku, dr. Lučka Kajfež Bogataj, klimatologinja in profesorica na Biotehniški fakulteti ter častna občanka MO Kranj, ...
12.06.2015
Ker sedanji Zavod za turizem Kranj že nekaj časa opravlja naloge, ki segajo na področje kulture, se je kot dobra razvojna usmeritev pokazal predlog, da sedanji zavod širše delovanje opredeli v ustanovitvenem aktu in tako pridobi podlago, da s projekti kandidira na državnih ali evropskih razpisih tako za področje turizma kot kulture. V prvem branju so svetniki v zelo konstruktivni debati dali svoje ...