Novice

20.11.2014
Mestna občina Kranj obvešča oškodovance, da na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-14/2014-1 DGZR ter navodil za ocenjevanje škode Uprave RS za zaščito in reševanje lahko prijavijo škodo zaradi poplav v mesecu Novembru 2014, in sicer najkasneje: Do 8.12.2014 na obrazcih in sicer; - Obrazec 1 ocena škode na kmetijskih zemljiščih , - Obrazec 3 ocena škode ...
19.11.2014
Kranj, 18. november 2014 – Okoli 20 bodočih cvetličarjev in vrtnarjev se je v prostorih Mestne knjižnice Kranj v spremstvu mentorjev udeležilo tekmovanja v izdelavi adventnih venčkov in aranžmajev. Dogodek je četrto leto zapored pripravil Biotehniški center Naklo. Preden so mlade cvetličarke in cvetličarji začeli z delom, jih je pozdravil kranjski župan Boštjan Trilar ter zaželel čim več ...
17.11.2014
Na spletni stran Mestne občine Kranj sta bila dne 17. novembra 2014 objavljena poziva za evidentiranje kandidatov za člane Nadzornega odbora MOK in člane delovnih teles Sveta MOK za mandatno obdobje 2014-2018. Pri obeh je rok za prijavo kandidata 1. december 2014. Poziv za evidentiranje kandidatov za člane Nadzornega odbora Mestne občine Kranj za mandatno obdobje 2014-2018 , rok za prijavo: 1.12.2014 ...
13.11.2014
Vremenske razmere so vse bolj nepredvidljive, v letošnjem letu je našo občino zadelo že več naravnih nesreč – žled in dvakratne poplave. Zato obveščamo občane, da se v primeru poplavljanja za pomoč obrnejo na Gasilsko reševalno službo Kranj – tel. št. 112, na njenem sedežu pa lahko v primeru potrebe prevzamejo tudi protipoplavne vreče. Gasilsko reševalna služba Kranj ima sedež na ...
12.11.2014
Kranj, 12. novembra 2014 - »Prisegam, da bom svojo dolžnost opravljal vestno in odgovorno, spoštoval pravni red Republike Slovenije in Mestne občine Kranj. Z vsemi močmi bom deloval za blaginjo Mestne občine Kranj, njenih občank in občanov,« je na ustanovni seji mestnega sveta zaprisegel novi župan Boštjan Trilar . V uvodnem nagovoru je svetnicam in svetnikom čestital k izvolitvi ...
6.11.2014
Na Mestni občini Kranj je 9. oktobra potekala kontrola projekta Gorki – 2. sklop, 15. oktobra pa kontrola projekta Oskrba s pitno vodo. Obe kontroli sta bili izvedeni s strani Ministrstva za okolje in prostor. Nepravilnosti pri projektih niso bile ugotovljene. Posredniško telo je ob izvedeni kontroli ugotovilo, da Mestna občina Kranj za izvedbo projektov spoštuje in upošteva nacionalno in ...