Novice

26.2.2014
Mestna občina Kranj obvešča oškodovance, da na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-4/2014-19 – DGZR ter Navodil za ocenjevanje škode Uprave RS za zaščito in reševanje ter Zavoda za gozdove Slovenije z dne 25.2.2014 lahko prijavijo škodo zaradi poplav, snega in žledu v letu 2014, in sicer najkasneje: - do petka 7. 3. 2013 na obrazcih 4 in 5 – ...
25.2.2014
Gradbeno dovoljenje za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj je pravnomočno. Gradbeno dovoljenje za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj, ki ga je Mestna občina Kranj prejela v petek, 21. februarja 2014 , je postalo pravnomočno z današnjim dnem, 25. februarja 2014. Predmetno gradbeno dovoljenje obsega 3. faze, in sicer: 1. fazo – demontažo nadstrešnice za odpadke, gradnjo novih ...
19.2.2014
Župan mestne občine Kranj Mohor Bogataj in minister za obrambo Roman Jakič sta 19. februarja 2014 v prostorih Ministrstva za obrambo, podpisala pogodbo o prenosu lastništva na zemljišču in prostorih zgradbe, ki jih uporablja Gasilsko reševalna služba Kranj. S pogodbo se z Ministrstva za obrambo na Mestno občino Kranj neodplačno prenaša etažno lastništvo na zemljišču in prostorih zgradbe, ki jih uporablja ...
18.2.2014
Upravna enota Kranj 19. marca 2014 vabi na posvet z naslovom Kako izvesti javno prireditev. Posvet se bo začel ob 16.00 na sedežu upravne enote na Slovenskem trgu 1 v sejni sobi št. 177/II. Namen je, da informirajo organizatorje javnih prireditev in jim olajšajo delo v upravnem postopku pridobitve dovoljenja za varno izvedbo javne prireditve. Prosijo, da svojo udeležbo potrdite po telefonu na številki ...
12.2.2014
V petek, 7. februarja 2014, je v Kranju Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) pripravila Energetsko konferenco Gorenjske. Namenjena je bila predstavitvam novosti na področju energetike. Sodelujoči so se posvetili predvsem trenutni energetski situaciji in možnim rešitvam v lokalnih okoljih - občinah. Prisotne sta pozdravila direktor Lokalne energetske agencije Gorenjske mag. Anton Pogačnik , ...
11.2.2014
Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj se zahvaljuje vsem, ki so ob letošnji zimski ujmi sodelovali in pomagali pri odpravljanju posledic naravne nesreče, pri tem pa poskrbeli za varnost občanov in občank Mestne občine Kranj. Posebna zahvala gre Gasilsko reševalni službi Kranj, Gasilski zvezi MO Kranj in prostovoljnim gasilskim društvom, Elektro Gorenjska, Policijski upravi Kranj, Komunali Kranj, ...