Novice

15. februar, 2013
Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnike v svete javnih in vzgojnoizobraževalnih zavodov: Mestna knjižnica Kranj (4 predstavniki), Prešernovo gledališče Kranj (4 predstavniki), Gorenjski muzej Kranj (4 predstavniki), Gasilsko reševalna služba Kranj (3 predstavniki), Dijaški in študentski dom Kranj (1 predstavnik) ter Gimnazija Franceta Prešerna (1 predstavnik) ( poziv , obrazec )
15. februar, 2013
Mestna občina Kranj je v Uradnem listu Republike Slovenije, ki je izšel 15. 2. 2013, objavila Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2013 v skupni višini 153.400 EUR. Javni razpis obsega ukrepe na področju pridelave kmetijskih proizvodov (naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, varstvo tradicionalnih ...
14. februar, 2013
Upravna enota Kranj bo pričela z odbiranjem arhivskega gradiva in izločanjem dokumentarnega gradiva, ki mu je potekel rok hrambe, za področje gradbenih zadev iz let 2001 in 2002. Izločeni bodo gradbeni načrti individualnih gradenj, tipskih stanovanjskih in drugih objektov. Več o tem...
6. februar, 2013
Z namenom aktiviranja brezposelnih oseb, njihove socializacije, ohranitve ali razvoja delovnih sposobnosti ter spodbujanja razvoja novih delovnih mest je Mestna občina Kranj soglašala s 54 predlogi programov javnih del za leto 2013, ki naj bi vključevali 82 udeležencev, to je brezposelnih oseb s stalnim prebivališčem v mestni občini Kranj. Predloge programov javnih del s področij socialnega varstva, ...
28. januar, 2013
Otroci se lahko znajdejo v najrazličnejših stiskah. V navzkrižnem boju ločenih staršev, v zlorabah, nasilju v družini, doleti jih smrt staršev, so pred namestitvijo v zavod ali rejniško družino ... Takrat so na potezi uradne ustanove in treba je ukrepati, zaščititi interes in korist otroka. Pogosto je to tako, da vsi zelo dobro vedo, kaj je dobro za otroka, njega samega pa redko kdo kaj vpraša. Ali ...
21. januar, 2013
Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnika Mestne občine Kranj v Svet zavoda Šolski center Kranj – podaljšani rok in za nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Rok za oddajo predlogov 21.1.2013. poziv.pdf obrazec-evidentiranje.doc