Novice

18. september, 2012
VSEM POLITIČNIM STRANKAM IN LISTAM, ZAINTERESIRANIM ORGANIZACIJAM, OBČANOM MESTNE OBČINE KRANJ Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je z Odlokom o razpisu splošnih volitev v državni svet (Uradni list RS, št. 64/12) razpisal splošne volitve v državni svet. Državna volilna komisija pa je na podlagi 12. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05-ZDSve-UPB1 in 95/11-Odločba US) ...
18. september, 2012
14. septembra 2012 je bil praznik za vas Njivica in krajevno skupnost Podblica ter Mestno občino Kranj. S slovesnostjo so obeležili zaključek gradnje cestne povezave med vasjo Njivica in mejo z občino Radovljica. »Med samo gradnjo smo uredili 780 m popolnoma nove cestne povezave, širine od 5,5 do 7 metrov, ter razširili 450 metrov dolg odsek skozi vas Njivica. Na celotnem odseku smo uredili ...
14. september, 2012
S 14. septembrom 2012 vodenje Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri občinski upravi Mestne občine Kranj prevzema dr. Mitja Pavliha . Diplomo (1994) in magistrski naziv (1999) je pridobil na področju arhitekture na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, leta 2005 pa je doktoriral na Fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu z znanstvenim delom, v katerem je razvil novo metodologijo ...
14. september, 2012
Že večkrat je zaokrožilo priporočilo Mednarodnega Rdečega križa in reševalnih postaj, da je dobro imeti v mobilnem telefonu vpisano številko osebe, ki jo reševalci lahko obvestijo, če smo poškodovani v nesreči. Takole pojasnjujejo: Vozniki reševalnih vozil so v primeru nesreč opazili, da ima večina poškodovancev pri sebi mobilni telefon. Pri poškodovancih, ki so v nezavesti, reševalci na osnovi dolgega ...
13. september, 2012
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Kranj (v novi sestavi je bil imenovan junija 2012) se je 30. avgusta 2012 sestal na prvi seji. Sestavljajo ga strokovnjaki po posameznih področjih znanj, pomembnih za varnost v prometu. Po poročanju predsednika Damjana Bertonclja so največ poudarka namenili predstavitvi načrta dela za leto 2013, ki je v primerjavi s preteklim letom, bistveno bolj proaktivno ...
13. september, 2012
Zadeva: Poziv za evidentiranje kandidatov A. Evidentiranje kandidatov za člane svetov javnih zavodov Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/2007) je imenovanje članov svetov javnih zavodov kot predstavnikov ustanovitelja, v pristojnosti Sveta Mestne občine Kranj. Prejeli smo obvestili, da v kratkem poteče mandat svetov javnih zavodov: OŠ Simona Jenka Kranj (3 predstavniki) ...