Novice

11. junij, 2012
Na 15. seji Sveta MOK, dne 16. maja 2012, je bil sprejet nov Odlok o priznanjih v Mestne občine Kranj, http://www.uradni-list.si/1/content?id=108696 , ki je pričel veljati v soboto 9.6.2012. Komisija za nagrade in priznanja na podlagi 4. člena novega odloka objavlja razpis Za priznanja Mestne občine Kranj za leto 2012. Obrazložene pisne predloge za podelitev priznanj lahko dajo župan, in člani Sveta ...
11. junij, 2012
Od 17. maja 2012 v Kranju deluje konzulat Črne Gore. Za častnega konzula je bil imenovan Vojislav Kovač. Častni konzulat Črne Gore deluje na Tavčarjevi ulici 41 v Kranju. Ob odprtju so predstavniki Slovenije in Črne gore ponovno poudarili, da imata obe državi odlične odnose, ki pa se bodo z vzpostavitvijo konzulata še poglobili, predvsem na gospodarskem področju. Kot je povedal Tomaž Kunstelj, v. d. ...
11. junij, 2012
S 17. majem 2012 je na kranjski železniški postaji začela delovati informacijska točka, ki je prvenstveno namenjena osveščanju o degradiranih območjih v Kranju in možni revitalizaciji. Dodane so tudi turistične informacije, možen je prosti dostop do spleta in s tem do voznih redov vlakov ter drugih podatkov. Cobraman je evropski projekt, katerega cilj in namen je vzpostaviti sistem pristopa k revitalizaciji ...
8. junij, 2012
Ljubljana, 5. 6. 2012. Marca, je Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije objavila razpis za zbiranje projektnih predlogov, ki jih bo sofinancirala iz programa LIFE+. Za Slovenijo je v letošnjem razpisu, za projekte s področja varstva okolja ali ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti, rezerviranih 5,6 milijona EUR. Za sredstva iz tega programa se lahko potegujejo vse javne in zasebne pravne ...
31. maj, 2012
Mestna občina Kranj pripravlja urbanistično strategijo razvoja v občinskem prostorskem načrtu (OPN). Sam dokument je v zaključni fazi in pričakujemo sprejetje konec leta 2012 oziroma v prvi polovici leta 2013. S sprejetjem navedenega dokumenta bodo postavljeni temelj in usmeritve srednjeročnega razvoja kranjske občine in samega mesta Kranj. V dokumentu je začrtana nova prometna ureditev z umestitvijo ...
29. maj, 2012
Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za seizmologijo in geologijo sporoča, da so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili v torek, 29. 5. 2012 ob 9. uri in 0 minut močan potresni sunek. Po preliminarnih podatkih Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra (EMSC) je bilo žarišče potresa 300 kilometrov jugozahodno od Ljubljane, v bližini Modene. Preliminarno ocenjena magnituda ...