Novice

24. maj, 2012
Mestna občina Kranj že drugo leto zapored pomaga svojim občanom in prebivalcem vse Gorenjske pri reševanju konfliktov in sporov na različnih področjih, saj sofinancira izvajanje mediacije. Osebe, ki imajo nerešen spor s svojim sosedom, na delovnem mestu, pri izvedbi obrtniških del, v primeru dedovanja, ko pride do razpada družine, med gospodarskimi subjekti, se lahko obrnejo na Mediacijsko središče ...
24. maj, 2012
Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnike Mestne občine Kranj v svete javnih zavodov, za nadomestnega člana Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje in za predstavnika Mestne občine Kranj v Skupščino Komunale Kranj A. Evidentiranje kandidatov za predstavnike Mestne občine Kranj v svete javnih zavodov Evidentiranih ni bilo dovolj kandidatov, zato ponovno odpiramo evidentiranje kandidatov ...
23. maj, 2012
Svetnice in svetniki so se na majski seji Sveta Mestne občine Kranj seznanili tudi z novelacijo zagonskega elaborata programa GORKI. Podžupan Bojan Homan o programu: »Popravljena je velikost čistilne naprave iz predhodnih 120 populacijskih enot na 95. Definirani so natančni roki, koliko dni bo trajalo katero gradbišče, kaj in koliko morajo izvajalci dnevno izkopati, da bodo investicije zaključene ...