Novice

18. junij, 2012
Zveza slovenske podeželske mladine se je odločila slovenskemu prebivalstvu približati življenje in delo na podeželju. Na podlagi razpisa »Podeželsko doživetje«so imeli cilj, da za vsako regijo zberejo po dva kandidata, ki bi za tri dni pomagala pri vsakodnevnih opravilih na kmetijah, ki so se odzvale in se priključile njihovemu projektu. Foto: Tudi podžupan Bojan Homan (drugi z ...
14. junij, 2012
Osnovna šola Franceta Prešerna v sodelovanju z Mestno občino Kranj pripravlja obisk mednarodnega otroškega in mladinskega cirkusa Tijdgeest iz Nizozemske. Cirkus bo gostoval v Kranju od 17. do 20. junija 2012. Prispeli bodo 16. junija, ko bodo postavljali šotor. Z delavnicami pa bodo začeli 17. junija. Zadnja delavnica bo v sredo, 20. junija, popoldne. Prireditveni šotor bo postavljen na travniku pred ...
14. junij, 2012
Kranj, 14. junij 2012 – Na tradicionalni sprejem ob zaključku osnovne šole je bilo povabljenih 113 učenk in učencev devetih osnovnih šol Mestne občine Kranj, ki so v vseh devetih letih šolanja dosegli povprečno oceno 4,5 in več. Za zaključno šolsko leto 2010/2011 delež najbolj uspešnih učencev znaša 24 odstotkov od vpisanih učencev v 9. razred (469). Deleži po osnovnih šolah z rednim programom ...
11. junij, 2012
Na 15. seji Sveta MOK, dne 16. maja 2012, je bil sprejet nov Odlok o priznanjih v Mestne občine Kranj, http://www.uradni-list.si/1/content?id=108696 , ki je pričel veljati v soboto 9.6.2012. Komisija za nagrade in priznanja na podlagi 4. člena novega odloka objavlja razpis Za priznanja Mestne občine Kranj za leto 2012. Obrazložene pisne predloge za podelitev priznanj lahko dajo župan, in člani Sveta ...
11. junij, 2012
Od 17. maja 2012 v Kranju deluje konzulat Črne Gore. Za častnega konzula je bil imenovan Vojislav Kovač. Častni konzulat Črne Gore deluje na Tavčarjevi ulici 41 v Kranju. Ob odprtju so predstavniki Slovenije in Črne gore ponovno poudarili, da imata obe državi odlične odnose, ki pa se bodo z vzpostavitvijo konzulata še poglobili, predvsem na gospodarskem področju. Kot je povedal Tomaž Kunstelj, v. d. ...
11. junij, 2012
S 17. majem 2012 je na kranjski železniški postaji začela delovati informacijska točka, ki je prvenstveno namenjena osveščanju o degradiranih območjih v Kranju in možni revitalizaciji. Dodane so tudi turistične informacije, možen je prosti dostop do spleta in s tem do voznih redov vlakov ter drugih podatkov. Cobraman je evropski projekt, katerega cilj in namen je vzpostaviti sistem pristopa k revitalizaciji ...