Novice

13.12.2016
Mestna občina Kranj pripravlja zasnovo prostorske ureditve območja kanjona Kokre. V proces oblikovanja najbolj primerne rešitve želi s sodelovanjem in sooblikovanjem vključiti različne zainteresirane javnosti. Prva delavnica, na katero so bili vabljeni lastniki zemljišč in zainteresirane skupine med uporabniki in obiskovalci, med njimi predstavniki Društva za zaščito kanjona Kokre, Kranjskih tabornikov, ...
13.12.2016
Sredi novembra 2016 je bila ob sodelovanju Mestne občine Kranj, Šolskega centra Kranj in OpenLaba uspešno organizirana že tretja ekskurzija za učitelje kranjskih osnovnih in srednjih šol ter za vse druge, ki sodelujejo v projektu TIP MOK - Talenti, Inovativnost in Podjetnost Mestne občine Kranj. Poleg organizatorjev so bili udeleženci iz OŠ Orehek, OŠ Franceta Prešerna, OŠ Simona Jenka, Gimnazije Kranj ...
05.12.2016
Kranj, 5. december 2016 - Izgradnja zadrževalno-ponikovalnega polja na območju Stražišča ob Škofjeloški cesti, zaključena v zadnjih dneh novembra, je prvi izmed predvidenih ukrepov celovite ureditve poplav v Stražišču. Izgradnji zadrževalnika sledijo še črpališče, s katerim bo delno rešen tudi problem končnega dela kanalizacije iz Stražišča, torej iztok na Centralno čistilno napravo Kranj, in pa sanacija ...
05.12.2016
V petek, 2. decembra 2016, na predvečer občinskega praznika, je župan Boštjan Trilar na Brdu pri Kranju na slavnostni akademiji podelil najvišja priznanja in nagrade. Najvišji naziv, naziv častnega občana, je letos prejel magister Drago Štefe zasvoje uspešno povezovanje gospodarstva s kulturo in vpetost v družbeno življenje, katerega osnovno misel ob prevzemu priznanja lahko strnemo kot: «Človek ...
05.12.2016
Mestna občina Kranj ustvarja pogoje za vzpostavitev Pametne skupnosti Kranj Prvi rezultat Pametne skupnosti Kranj: KRANJopen – brezplačen Wi-Fi internet za občane in turiste V decembru tudi mobilna aplikacija iKranj Ker se približuje pričetek delovanja prvih novih storitev v Kranju, je pomembno zagotoviti možnost javnega dostopa do njih pod čim bolj enakimi pogoji, na čim bolj uporaben in ...
01.12.2016
V 97. Letu starosti je 1. decembra 2016 umrl pravnik in ekonomist dr. Ljubo Sirc. Bil je uveljavljen tudi v mednarodni ekonomiji in ustanovitelj londonskega inštituta za proučevanje komunističnih oziroma postkomunističnih gospodarstev. Po rodu je bil Kranjčan iz podjetniške družine. Ob nemški okupaciji med drugo svetovno vojno se je njegova družina umaknila v Ljubljano, saj ji je grozila izselitev ...