Novice

02.11.2016
Po vzoru evropskih mest je Kranj prvo mesto v Sloveniji, kjer že deluje talni semafor. Talne semaforske luči so nameščene na prehod v križišču med Oldhamsko in Cesto Staneta Žagarja. V času, ko pešci čakajo na prehod ceste, utripajo rdeče, drugače svetijo zeleno. »Prehod smo izbrali, ker je to najbolj obremenjen semaforiziran prehod za pešce, ki ga koristijo mladi zaradi bližine šol,« ...
02.11.2016
Subvencioniranje najemnin pritličnih prostorov v starem Kranju je zagotovo ukrep, ki je v mandatu župana Boštjana Trilarja v mesto priložnosti pripeljal petnajst novih najemnikov različnih dejavnosti. Občina namreč sofinancira najemnino do 50 odstotkov oziroma do 5 evrov na kvadratni meter, maksimalna najemnina pa je 10 evrov na kvadratni meter. Upravičen strošek je neto najemnina, brez vključenih ...
27.10.2016
Kranj, 28. oktober 2016, Komunala Kranj sporoča, da kot vsako leto, s 1. novembrom prehaja na zimski urnik rednega odvoza bioloških odpadkov, kar pomeni, da bo biološke odpadke namesto tedensko, odvažala na 14 dni. Z aprilom 2017 se ponovno uvede tedenski odvoz. V tem obdobju se bodo pri uporabnikih, ki imajo zabojnik za biološke odpadke, s tem povezani stroški razpolovili. Odvozi mešanih odpadkov ...
27.10.2016
Bi vedeli o katerem večjem mestu v Sloveniji govorimo, če vam ponudimo naslednje podatke? Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja. Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 10,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni. Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji ...
21.10.2016
Mestna občina Kranj ima odprte tri javne pozive promotorjem za investicije v objekte na način javno-zasebnega partnerstva. Namen je preveriti interes zasebnih investitorjev za sodelovanje s kranjsko občino in vzbuditi zanimanje za res kakovostne projekte. Največja ter izvedbeno in investicijsko tudi najzahtevnejša je gradnja avtobusnega termina s spremljajočimi objekti in trajnostno ureditvijo širšega ...
21.10.2016
Umrl je mag. Janez Sušnik, roj. 1929, nekdanji podpredsednik Skupščine občine Kranj in dolgoletni ravnatelj Tekstilno obutvenega centra Kranj. Žara bo 25.10.2016 od 13. ure do pogreba ob 16. uri v mrliški vežici v Zg. Besnici.