Novice

12.11.2015
Kranj, 12. november 2015 - Biotehniški center Naklo – Srednja šola je v prostorih Mestne knjižnice Kranj že petič organiziral tekmovanje mladih cvetličarjev in vrtnarjev v izdelavi adventnega venčka. Tekmovanja se je udeležilo 15 tekmovalcev in 13 mentorjev (dijaki, študentje s področja hortikulture ter zaposleni iz cvetličarn in vrtnarij do vključno 25. leta), med njimi tudi dva tekmovalca ...
12.11.2015
Kranj, 12. november 2015 – Na vzhodni strani Merkurjevega trgovskega centra na Primskovem v Kranju so namenu predali odprto polnilnico za električne avtomobile. Projekt je rezultat sodelovanja družbe Merkur in Gorenjskih elektrarn. Župan Boštjan Trilar je v uvodnem nagovoru povedal, da je ponosen, da so v kranjski občini podjetja, ki so odgovorna do okolja in kakovosti življenja v prihodnje. ...
11.11.2015
Skupina predstavnic slovenskih občin, aktivnih na področju oživljanja mestnih središč, ki želijo s skupnim nastopom še dodatno opozarjati na pomen dobre ponudbe in obiska starih mestnih jeder, se je 3. novembra sestala v Krškem. Srečanje so posvetili predvsem primerom dobrih praks posameznih občin in skupnim projektom s poudarkom na doživljajskem turizmu ter krepitvi medobčinskega sodelovanja. Po uvodnem ...
11.11.2015
Kranj, 11. novembra 2015 - V Trajnostni urbani strategiji (TUS) je Mestna občina Kranj zapisala, da želi postati mesto novih poslovnih priložnosti za ponovni zagon gospodarstva. Gospodarska kriza je v kranjski občini namreč povzročila nadaljnje upadanje obsega gospodarske dejavnosti in izgubo 2000 delovnih mest. Zato je eden izmed najpomembnejših ukrepov uvedba načrtne in bolj aktivne politike mesta ...
10.11.2015
V Kranjskih vrtcih je revizija Računskega sodišča pri javnem naročanju za obdobje 2011-2014 ugotovila nekatere nepravilnosti, ki jih mora zavod odpraviti najkasneje do konca januarja 2016, ko je rok za oddajo odzivnega poročila na revizijsko poročilo. Posamezne nepravilnosti so bile odpravljene že v revidiranem obdobju samem, nekaj v času poteka revizije, določene v času od zaključka revizije pa do ...
10.11.2015
Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar je k pomenu največjega infrastrukturnega projekta v zadnjih desetletjih na Gorenjskem še dodal, da je kranjska občina poleg 35 km kanalizacijskega omrežja dobila tudi približno toliko obnovljenih in na novo asfaltiranih cest, urejeno meteorno odvodnjavanje, prav tako so bili na posameznih odsekih urejeni kanali za optično omrežje in oskrbo s plinom. Samo za ...