Novice

30.09.2015
Pričetek akcije Bodi preViden - Usklajeni preventivni dogodki za večjo varnost pešcev v 40 slovenskih občinah 1. oktobra 2015 Javna agencija RS za varnost prometa - Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je ob pričetku nacionalne akcije PEŠCI pripravila več preventivnih dogodkov na lokalni ravni v sodelovanju z občinskimi sveti za preventivo, prostovoljci, Policijo in občinskimi redarstvi ...
30.09.2015
Župani sosednjih mest za povezovanje na področju zaposlovanja, razvoja gospodarstva, pametne skupnosti, turizma Brnik, Letališče Jožeta Pučnika, 29. september 2015 – Na Brniškem forumu v organizaciji časnika Finance so Gospodarstveniki in župani okoliških občin pozornost posvetili zlasti poslovnim in zaposlitvenim priložnostim, ki jih prinaša razvoj letališča. Pogovarjali so se o prihodnosti ...
29.09.2015
Prosek-Prosecco, 26. september 2015 - V slovenski vasici Prosek-Prosecco nad Trstom se je odvijalo že 43. srečanje pevskih zborov iz Brežic, Železne Kaple, Svoboda iz Stražišča in domačega zbora iz Proseka-Prosecco. »To je tako imenovana Štiriperesna deteljica, ki se odvija brez premora že 43 let. Srečanja so vedno pri enem izmed štirih zborov,« o dogodku poroča predsednik stražiškega ...
29.09.2015
Mestna občina Kranj na podlagi 6. in 1. odstavka 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15– ZUUJFO) ter 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) obvešča občane in vso drugo ...
29.09.2015
Obveščamo vas, da bo tradicionalna akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na območju Mestne občine Kranj potekala v času od 19. do 26. oktobra, in sicer po sledečem razporedu: KS Kokrica, ponedeljek, 19.10., od 10. – 13. ure, na parkirišču pred domom krajanov Kokrica KS Zlato polje, ponedeljek, 19.10. , od 13.15. – 16. ure, pri trgovini Mercator na Kidričevi cesti KS ...
29.09.2015
V Fundaciji Vincenca Drakslerja za odvisnike so.p. se zahvaljujemo Mestni občini Kranj za uspešno vodeno izvedbo 15. Županovega teka – Kranj 2015, JGZ Brdo za prostor in podporo pri izvedbi teka. Posebna zahvala velja Atletskemu Triglav Kranj za tehnično izvedbo teka in Timing Ljubljana za merjenje časa tekačev, Kranjskim vrtcem za vodenje programa za otroke, Civilni zaščiti MOK in kranjskim ...