Novice

1. februar, 2016
Stališča do pripomb in predlogov na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN za preselitev kmetijskega gospodarstva Knez in kmetijskega gospodarstva Nastran

Stališča do pripomb in predlogov na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN za preselitev kmetijskega gospodarstva Knez in kmetijskega gospodarstva Nastran


Do stališča Mestne občine Kranj lahko dostopate na tej povezavi.