Novice in predstavitev šolstva v Kranju

25. julij, 2014
Mestna občina Kranj objavlja JAVNI RAZPIS za podeljevanje štipendij in denarnih pomoči za študij v tujini za študijsko leto 2014/201

Štipendije so namenjene študentom/študentkam za redni študij v tujini na prvi stopnji, denarne pomoči za izredni študij na prvi stopnji, ter redni in izredni študij v tujini na drugi in tretji stopnji.


Do štipendije in denarne pomoči so upravičeni državljani/državljanke Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Kranj. Za štipendijo oz. denarno pomoč ne more kandidirati kandidat/kandidatka, ki že prejema kakršnokoli štipendijo (razen državne štipendije), je v delovnem razmerju ali je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri zavodu za zaposlovanje ali je samozaposlena oseba.

 

Dokumentacija, ki se prilaga ob oddaji vloge: pisna vloga kandidata/kandidatke, življenjepis, fotokopija osebnega dokumenta, originalno potrdilo o vpisu kandidata/kandidatke za študijsko leto 2014/2015, potrdilo o učnem uspehu v preteklem šolskem oziroma študijskem letu: overjena fotokopija spričevala, iz katerega je razviden učni uspeh kandidata/kandidatke (dijaki/dijakinje); potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu (dodiplomski študenti); overjena fotokopija diplome in potrdilo o povprečni oceni v času študija (podiplomski študenti/študentke), obojestranska fotokopija bančne kartice oziroma osebnega/transakcijskega računa, potrdilo o doseženem javno priznanem uspehu oziroma izjemnem dosežku, ter priporočila profesorja/profesorice, predstojnika/predstojnice katedre, v kolikor se doseže uspeh/dosežek oziroma priporočila.

 

Višina razpisanih sredstev za štipendije in denarne pomoči za študij v tujini znaša 8.500,00 eur.

 

Rok za oddajo vlog je petek, 12. september 2014, do 12. ure. Upoštevane bodo le pravilno označene in pravočasno prispele vloge.


Več informacij na http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,mestna_obcina/javni_razpisi_in_narocila/aktualno#.