Novice in predstavitev šolstva v Kranju

11. junij, 2014
SPREJEM ODLIČNJAKOV

Na tradicionalni sprejem ob zaključku osnovne šole so bili 10. junija 2014 povabljeni učenci in učenke devetih osnovnih šol Mestne občine Kranj, ki so v vseh devetih letih šolanja dosegli povprečno oceno 4,5 ali več.

 

V šolskem letu 2013/2014 je bilo takih učencev in učenk 107. Osnovna šola Helene Puhar v letošnjem šolskem letu ni imel učenke oziroma učenca, ki bi v vseh letih osnovnega šolanja dosegel povprečno oceno 4,5 ali več.

 

Za zaključeno šolsko leto 2013/2014 delež najbolj uspešnih učencev znaša 23 odstotkov od vpisanih učencev v 9. razred (472). Največ odličnih učencev glede na število devetošolcev je na Osnovni šoli Predoslje.


Učenke in učence je sprejel podžupan Darko Jarc, ki se je v svojem pozdravnem govoru zahvalil učiteljem in učiteljicam ter ravnateljem in ravnateljicam za uspešno prenašanje znanja na mlajše generacije, saj je osnovnošolsko znanje podlaga za nadaljnje šolanje in življenjsko pot. Učenkam in učencem je zaželel srečo na nadaljnji izobraževalni poti in jim podelil tudi priznanja Mestne občine Kranj ter knjigo Slovenija – Svetovni popotnik, ki ponuja ideje za izlete po Sloveniji.


Sprejem so popestrili Kristjan Fortuna, Gaber Krč in Gaja Jarc, učenca in učenka Glasbene šole Kranj, ki so prav tako dosegli povprečno oceno 4,5 in več v devetih letih osnovnega šolanja.


V prilogi si lahko preberete statistične podatke in imena odličnih učencev.

 

Odličnjakom je priznanja in knjigo Slovenija - Svetovni popotnik podelil podžupan Darko Jarc.

 

Učenec glasbene šole Kranj Kristjan Fortuna

 

Učenec glasbene šole Kranj Gaber Krč

 

Učenka glasbene šole Kranj Gaja Jarc