Odložitev šolanja

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da ni pripravljen za vstop v šolo. Ugotavljanje pripravljenosti je obvezno na predlog staršev ali zdravstvene službe, ugotavlja pa jo posebna komisija, ki jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec in vzgojitelj oziroma učitelj. Komisija mora starše o svojih ugotovitvah obvestiti najmanj tri mesece pred začetkom pouka. Na odložitev komisije je možna pritožba na komisijo, ki jo imenuje minister.