Alenka Sottler

Akademska slikarka Alenka Sottler, predstavnica srednje generacije domačih ilustratorjev, ki kot svobodna umetnica živi in deluje v Ljubljani, se je v zadnjih dveh desetletjih uveljavila kot kakovostna in izvirna ilustratorka literarnih del za različne starostne skupine bralcev. Obvladovanje vrste likovnih tehnik in postopkov, prilagojenih vsakokratni ilustratorski nalogi, je obogatila z nekaterimi inovativnimi likovnimi pristopi. Po zaslugi povezovanja tanke črte z barvo in drugimi likovnimi intervencijami ter oblikovanja kompozicij z rastriranimi, polnoplastično grajenimi figurami, motivi in prizorišči je posodobila nekatere danes že povsem pozabljene likovne tehnike ter ilustracijo delno približala grafiki. Lahko bi dejali, da pogosto prehaja iz ilustracije v slikarstvo oziroma v grafiko in obratno. Alenka Sottler spada med redke domače ilustratorje, ki so ilustraciji uspeli pridobiti enak status, kot ga ima slikarstvo. S svojim ilustratorskim delovanjem je razširila formalne in izrazne meje domače ilustracije za otroke, mladino in odrasle, še posebej ilustracije poezije. Zlasti slednji sklop ilustratorskih nalog je področje, ki ga je uspela aktualizirati. Tako je na primer knjiga Prividi (2009) nastala kot dvogovor njenih likovnih podob s pesniškim svetom Nika Grafenauerja.


Pri posameznih sklopih ilustracij Alenke Sottler je mogoče začutiti avtoričino intelektualno odprtost za literarno predlogo in prvine emocionalnega odzivanja nanjo. Z likovnimi podobami želi oživiti besedilo, odpreti nove vidike njegovega razumevanja, zato si prizadeva za poglobljen vpogled v literarno predlogo in za dialog z njenim avtorjem.


Pomembna značilnost ilustratorskega opusa Alenke Sottler je težnja po likovnem eksperimentu, s katerim uspešno nadgrajuje sugestivno rabo likovnih postopkov in prvin ter se izogiba klišejskim rešitvam. Ilustracije gradi lahko tudi s pomočjo snopa linij, s črkami, s strukturami iz črk ali verzov, z žigi ali pa s palimpsestnim povezovanjem starih tiskov z lastno risbo.


Alenka Sottler se je v zadnjih letih, zlasti z deli, ki niso nastala po naročilu, začela intenzivno posvečati tudi družbeno angažirani oziroma politični ilustraciji. Omeniti velja ciklus Dobro jutro (od 2008 dalje), katerega rdeča nit so črtne kode, v katerih je avtorica razbrala vsepričujoči simbol globalizacije, finančne krize, sodobnega potrošniškega vsakdana in nasploh kapitalističnega sistema. Ciklus Dobro jutro je nastal kot umetničin kritičen odziv na dogajanja v sodobni družbi in na nekatere družbene antagonizme in banalnosti. Avtoričini vizualni komentarji so prodorni in zgovorni tudi brez pojasnjevalnih naslovov ali spremljajočega besedila. S ciklusom Dobro jutro se je prvič samostojno predstavila v multimedijskem centru Kibla v Mariboru (2012) in ga za razstavo v galeriji Alkatraz v Ljubljani (prav tako 2012) dopolnila z deli iz ciklusa Dober dan, s katerim se je dotaknila tudi družbenega položaja ženske – porabnice. Ciklus Dobro jutro je povezala tudi v avtorsko knjigo.


Alenka Sottler je ilustrirala več kot 50 knjig za otroke, ki so jih izdale različne slovenske in tuje založbe. Med njenimi mednarodno odmevnimi deli na področju knjižne ilustracije so ilustracije za knjigo Svetovne pravljice, nagrajene z zlatim jabolkom na svetovnem bienalu otroške ilustracije v Bratislavi, ilustracije za Grimmovo Pepelko in ilustracije za roman Tujec francoskega eksistencialista Alberta Camusa, s katerimi se je na tekmovanju v organizaciji londonske House of Illustration in založbe The Folio Society uvrstila med pet finalistov.
Ilustracije Alenke Sottler praviloma vzbudijo veliko pozornost likovne javnosti doma in v tujini, o čemer pričajo tudi prejete mednarodne nagrade, sodelovanja na razstavah in objave v revijah.


Podelitev nagrade Prešernovega sklada Alenki Sottler temelji na omenjenih tehtno zasnovanih razstavah v Mariboru in Ljubljani ter na avtoričinem aktualnem ilustratorskem opusu, ki ga lahko uvrstimo v sam vrh domače ilustracije.

 

 

Ddr. Damir Globočnik

 

 

Alenka Sottler je bila rojena leta 1958 v Ljubljani. Med letoma 1976 in 1981 je študirala slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti v Ljubljani, kjer je leta 1983 končala podiplomski študij slikarstva. Prvič je samostojno razstavljala leta 1985. Je članica ilustratorske sekcije DSLU in The Society of Illustrators (New York). Prejela je vrsto nagrad za ilustracije. Leta 2011 je bila izvoljena za docentko za slikarstvo na ALU v Ljubljani.