CSD Gorenjska (Enota Kranj)

Center za socialno delo Gorenjska

 

Enota Kranj


CENTER ZA SOCIALNO DELO GORENJSKA
Koroška cesta 19, 4000 Kranj
04 620 48 00;     04 620 48 01
gp-csd.goren@gov.si
odgovorna oseba: v.d. direktorica Urška Repar Justin
 
Center za socialno delo Gorenjska
ENOTA KRANJ
Koroška cesta 19,
4000 Kranj
04 256 87 20;     04 256 87 22
gpcsd.kranj@gov.si
vodja: pomočnica direktorice Andreja Valant
 
 
Center za socialno delo izvaja dejavnost po funkcionalnem principu, kar pomeni, da je celotna dejavnost strokovnega dela organizirana po področjih, kjer je možna poglobljena obravnava, ki temelji na specifičnih znanjih in metodah odpravljanja konkretnih socialnih težav.
 
V okviru svoje dejavnosti, ki jih centru nalaga preko 50 zakonskih in podzakonskih predpisov, izvaja:

1.            Javna pooblastila - z zakonom določena  pravica uporabnika socialnega varstva, ki jo na osnovi zakona izvaja Center (oz. druga z zakonom določena ustanova),
2.            Socialno varstvene storitve (namenjene odpravljanju socialnih stisk in težav posamezniku ali družini),
3.            Vlogo koordinatorja v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva,
4.            Naloge koordinatorja obravnave v skupnosti,
5.            Preventivne programe in razvojne projekte, s katerimi dopolnjuje mrežo socialno varstvenih storitev v lokalnem okolju.
 
Preventivni programi in razvojni projekti Centra za socialno delo Gorenjska Enota Kranj:

1.            PROGRAM REINTEGRACIJSKI CENTER v Domu Vincenca Drakslerja, Pristava pri Tržiču
2.            LABIRINT - center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih
3.            KATAPULT
4.            ŠKRLOVEC –DNEVNI CENTER ZA MLADE IN DRUŽINE
5.            RAZDELILNICA HRANE
6.            VIŠKI HRANE
7.            ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE
 
Ostali programi, ki jih Enota Kranj izvaja za MO Kranj:
1.       OBČINSKA ENKRATNA DENARNA POMOČ
2.       Akcija TUDI ZA NAŠE OTROKE  / novoletna obdaritev socialno ogroženih otrok
3.       SKUPINSKO DELO Z REJNIKI