Enkratna denarna socialna pomoč

Enkratna denarna socialna pomoč je namenjena državljanom Republike Slovenije, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Mestni občini Kranj in v Mestni občini Kranj tudi stalno prebivajo in jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti (težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine) nujno potrebna pomoč, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev stiske in so se znašli v posebnih socialnih razmerah, tako da potrebujejo enkratno socialno pomoč.

 

Postopke o enkratni socialni pomoči za Mestno občino Kranj izvaja in o njej odloča Center za socialno delo Gorenjska - enota Kranj
 

Telefon:04/2568720
Faks:04/2568722
E-pošta: gpcsd.kranj@gov.si
Direktorica CSD Gorenjska: mag. Urška Repar Justin
Direktorica enote Kranj: Andreja Valant
 

 

Uradne ure:
Ponedeljek: 8-15
Sreda: 8-17
Petek: 8-13

 

Poslovni čas:
Ponedeljek: 8-15
Torek: 8-15
Sreda: 8-17
Četrtek: 8-15
Petek: 8-13