Zdravstveni dom Kranj

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih drog, Gosposvetska ul. 9.
Preventivne dejavnosti: preventivna zdravstvena vzgoja za osnovnošolsko populacijo, starše in učitelje.


Uradne ure: vsak delavnik od 8. do 15. ure in torek od 10. do 17. ure.
Telefon: 04 20 82 431


Kurativne dejavnosti:

  • izvajanje abmulantne detoksikacije
  • metadonski program
  • individualne terapije
  • skupinski razgovori


Uradne ure: vsak delavnik od 8. do 15. ure in torek od 10. do 17. ure.
Telefon: 04 20 82 215