Problematika nasilja

Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske izvaja za gorenjske občine tri programe: program varne hiše, program materinskega doma in program svetovalnice. Navedeno društvo je prostovoljno, nepridobitno, humanitarno interesno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi pomoči in skrbi za preprečevanje nasilja nad ženskami in otroci zlorabe le-teh.
 
Varna hiša Gorenjske
Uporabniki programa Varna hiša Gorenjske so ženske, ki so žrtve nasilja v družini in se želijo oziroma morajo same ali z otrokom oziroma otroki umakniti iz nasilnega odnosa na varno.


T: 051-200-083
od ponedeljka do četrtka 8.00-18.00
ob petkih 7.00-13.00
E-naslov: vh.gorenjska@siol.net
 
Materinski dom Gorenjske
Uporabniki programa Materinski dom Gorenjske so matere z mladoletnimi otroki do 15. leta starosti in nosečnice, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči socialni stiski in nimajo drugih možnosti bivanja skupaj z otrokom in so pripravljene aktivno reševati svojo stisko.


T: 05/99 43 019, 031-688-805, 051-200-083
od ponedeljka do četrtka 8.00-18.00
ob petkih 7.00-13.00
E-naslov: mdg@materinskidomgorenjske.si
 
 
CIS - Center za informiranje in svetovanje za žrtve nasilja na Gorenjskem 

Uporabniki so posamezniki, ki so žrtve nasilja ali pa jih pesti izkušnja nasilja iz preteklosti. Namenjen je ženskam in moškim vseh starosti, otrokom, mladostnikom. Informiranje in svetovanje je brezplačno. Za prvo srečanje se dogovorite po telefonu ali pišite na e-naslov.


T: 030 380 380
od ponedeljka do srede 8.00-15.30
ob četrtkih 12.00-18.00
ob petkih 8.00-14.00
E-naslov: cis.gorenjske@siol.net