Problematika nasilja

Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske izvaja za gorenjske občine dva programa: program varne hiše in program materinskega doma. Navedeno društvo jee prostovoljno, nepridobitno, humanitarno interesno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi pomoči in skrbi za preprečevanje nasilja nad ženskami in otroci zlorabe le-teh.
 

Varna hiša Gorenjske


Uporabniki programa Varna hiša Gorenjske so ženske, ki so žrtve nasilja v družini in se želijo oziroma morajo same ali z otrokom oziroma otroki umakniti iz nasilnega odnosa na varno.
051-200-083
od ponedeljka do četrtka
8.00-18.00
ob petkih
7.00-13.00
E-naslov: vh.gorenjska@siol.net

 

Materinski dom Gorenjske
 

Uporabniki programa Materinski dom Gorenjske so matere z mladoletnimi otroki do 15. leta starosti in nosečnice, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči socialni stiski in nimajo drugih možnosti bivanja skupaj z otrokom in so pripravljene aktivno reševati svojo stisko.
051-200-083
od ponedeljka do četrtka
8.00-18.00
ob petkih
7.00-13.00 in
05/99 43 019 (od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 18.00 in ob petkih od 7.00-13.00)
E-naslov: vh.gorenjska@siol.net