Varstveno delovni center Kranj

Varstveno delovni center Kranj

 

Varstveno delovni center Kranj je javni socialnovarstveni zavod. Ustanovila ga je vlada Republike Slovenije in je od 1. 1. 2000 samostojni zavod.
VDC Kranj izvaja socialno varstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Storitev je financirana iz proračuna RS – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in je za uporabnike v celoti brezplačna. Storitev se izvaja dnevno od ponedeljka do petka v trajanju najmanj 5 in največ 8 ur dnevno.

 

V sestavi VDC Kranj so organizacijske enote:

  • enota Kranj (sedež in uprava),
  • enota Škofja Loka,
  • enota Tržič,
  • enota Šenčur,
  • Institucionalno varstvo - bivalna skupnost Škofja Loka.

 

VARSTVENO DELOVNI CENTER KRANJ
KIDRIČEVA CESTA 51
4000 KRANJ


Odgovorna oseba: direktorica Mirjana Česen
TELEFON: 04/ 280 55 10
FAX: 04/ 280 55 29
e. naslov: vdc.kranj@siol.net