Športne ustanove in društva

Javni interes Mestne občine Kranj na področju športa obsega zlasti:

  • ustvarjanje možnosti za razvoj športa, posameznih športnih panog, društev in zvez, športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport, šport otrok in mladine, oseb s posebnimi potrebami ter šport invalidov
  • uveljavljanje športnikov, športnih društev in organizacij ter promocijo Mestne občine Kranj
  • športno vzgojo v javnih zavodih ter razvoj le-te
  • izobraževanje in raziskovanje za potrebe športne dejavnosti

Mestna občina Kranj je za izvajanje nacionalnega programa športa, za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v Mestni občini Kranj ter za opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju športa na območju Mestne občine Kranj ustanovila javni zavod ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ.

 

Koristne povezave na področju športa:


Zakonodaja na področju športa: