Zavod za šport Kranj

Mestna občina Kranj in Zavod za šport Kranj s svojo razvejano športno infrastrukturo in naravnimi danostmi skrbita za osnovne pogoje in s tem tudi s sredstvi, da bi šport približali čim večjemu številu ljudi, tako otrokom, mladini kot tudi športno aktivnim prebivalcem. Želimo ostati športno mesto.

V občini je preko športnih društev organiziranih večina športnih panog. To povzroča izredno razpršenost sredstev, ki jih namenjamo za sofinanciranje športnih programov. S Pravilnikom o sofinanciranju športnih programov in sprejetjem Pravilnika o uporabi športnih objektov želimo zagotoviti čim boljše pogoje za delo zlasti tistim športnim društvom, znotraj katerih deluje pod strokovnim vodstvom, največje število mladih

 

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ

Partizanska 37,

4000 Kranj
Direktor: Branko Fartek
Telefon: 04 20-144-20