Medijsko središče

27.01.2020
Mestna občina Kranj je 24. januarja 2020 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 4/20 objavila Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2020 v skupni višini 153.400 evrov. Javni razpis obsega: ukrepe na področju pridelave kmetijskih proizvodov (pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih ...
27.01.2020
Sredi januarja 2020 je v prostorih Mestne uprave Kranj potekala delavnica evropskega projekta CityCircle z naslovom Razvoj krožnega gospodarstva. Direktor mestne uprave Bor Rozman je uvodoma poudaril, da je prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo nuja in ne izbira, zato je čas za spremembo. Izpostavil je prizadevanja mestne občine in povabil vse udeležence k odgovornemu in trajnostnemu ravnanju ...
24.01.2020
Mestna občina Kranj je z izvajalcem gradbenih del podjetjem VG5, d. o. o., v okviru projekta Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simon Jenko - PŠ Center« v prvih dneh novega leta že izvedla del fasade pri vhodu v vzhodni krak objekta. Prav tako je v večini objekta vgrajeno tudi že stavbno pohištvo (okna). Gradbena dela dobro napredujejo, predvsem potekajo po načrtih ...
23.01.2020
Na odmevni plavalni prireditvi 22. Boštjanov Dr. Fig 2020 je 18. januarja 2020 nastopilo 511 plavalcev in plavalk mlajše kategorije, starih med 8 in 14 let. Poleg domačih klubov so gostili še tuje plavalke in plavalce iz Avstrije, Hrvaške in Srbije. Sodelovala je tudi ekipa Mestne občine Kranj pod vodstvom direktorja mestne uprave Bora Rozmana. Tekmovanje je namenjeno promociji športnih dogodkov za ...
17.01.2020
Mestna knjižnica Kranj, 27. januar 2020 ob 13.00 Za sedanji čas je značilno, da se srečujemo s podaljševanjem povprečne življenjske dobe, kar prinaša nove naloge in izzive pri medgeneracijskih odnosih. V Sloveniji, in tudi Evropi, se tako soočamo s spremembo v demografski strukturi prebivalstva. Na to kažejo padec rodnosti, naraščanje števila prebivalstva, starega med 65 in 80 let, ter skromni naravni ...
17.01.2020
Direktor Šolskega centra Kranj Jože Drenovec in ravnateljica Višje strokovne šole mag. Lidija Grmek Zupanc sta 14. januarja 2020 v Prešernovem gledališču Kranj podelila 78 diplom diplomantom Višje strokovne šole. Osem diplomantov je prejelo tudi pohvale, šest diplomantov pa nagrade za dosežene rezultate v času študija. Posebno priznanje je za svoje večletno uspešno delo, rezultate in mentorstvo na ...