Sporočila po seji Sveta

 • Izberi stran:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Prikazujem: 11 - 20
26.04.2018
Kranj, 26. april 2018 - Mestni svet je soglasno, s 26 glasovi za potrdil osnutek odloka o javno-zasebnem partnerstvu za gradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja. Osnovna šola Staneta Žagarja je stara 57 let (zgrajena 1961) in doslej ni imela večjih dozidav oziroma gradbenih prenov. Leta 1976 so na južni strani objekta zgradili lesen montažni pritlični objekt, ...
29.03.2018
Kranj, 29. marca 2018 – Na včerajšnji seji sveta MO Kranj so svetniki in svetnice sprejeli dva pomembna odloka, in sicer, kot je povedal župan Boštjan Trilar: »Z Odlokom o javno-zasebnem partnerstvu za gradnjo vrtca Bitnje je bila dana zelena luč za objavo razpisa. Hkrati lahko napovem, da bom najkasneje na majski seji predlagal svetu v obravnavo in potrjevanje naslednje javno-zasebno ...
06.03.2018
Kranj, 1. marca 2018 – Svetniki in svetnice so na seji mestnega sveta MO Kranj obravnavali odlok o javno-zasebnem partnerstvu za gradnjo vrtca Bitnje in sprejeli zemljevid določitve prednostnih območij ogrevanja stanovanjskih objektov, po katerem bodo lahko občani zaprosili za subvencijo Eko sklada in si zagotovili modernejše, predvsem pa bolj ekološko in bolj trajnostno naravnano plinsko ...
26.01.2018
Kranj, 25. januarja 2018 – Svetniki in svetnice so seji mestnega sveta MO Kranj obravnavali Odlok o gradnji vrtca Bitnje v javno-zasebnem partnerstvu (JZP), z večino opredeljenih glasov so sprejeli Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski vrtci in dali soglasje k ceni storitve pomoči na domu ter se seznanili s Poročilom revizije o poslovanju GRS Kranj. Župan je ...
22.12.2017
Kranj, 21. decembra 2017 – Svetniki in svetnice so na zadnji seji Mestnega sveta MO Kranj potrdili tako proračun za leto 2018 kot tudi Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja MO Kranj. Kot je v izjavi povedal župan Boštjan Trilar: »Podelitev koncesije ...
23.11.2017
Kranj, 22. novembra 2017 – Svetnice in svetniki MO Kranj so v prvem branju s 27 glasovi za sprejeli osnutek Odloka o proračunu za leto 2018. Planiranih je 61 milijonov evrov prihodkov in 70,8 milijona odhodkov. Razlika med prihodki in odhodki v višini 9,8 milijona evrov se bo pokrila iz ostanka sredstev na računih proračuna konec leta 2017 in s predvidenim zadolževanjem do višine 5,4 milijona ...
20.10.2017
Kranj, 19. oktober 2017 – Svetnice in svetniki so med drugim potrdili 12 elektorjev, predstavnikov MO Kranj v volilno telo 9. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta, in za kandidata za člana državnega sveta, predstavnika lokalnih interesov določili mag. Igorja Velova. Soglasno so tudi sprejeli sklep o podelitvi dveh nazivov častni občan MO Kranj za leto 2017. Častna občana MO Kranj ...
20.10.2017
Kranj, 20. septembra 2017 Potrjena mandata nadomestni svetnici in svetniku Uskladitev cen oskrbe v vrtcih Začetek obnove Maistrovega trga Nova svetnica in svetnik Mestni svet MO Kranj je potrdil nadomestni mandat Alenki Benčina iz SZNKS ‑Stranke za napredek krajevnih skupnosti, ki je nadomestila Ignaca Vidmarja (podal je odstopno izjavo). Novi član kranjskega mestnega sveta je postal tudi ...
02.06.2017
Kranj, 22. junij 2017 – »Telovadnica pri osnovni šoli Stražišče je potrebna,« so si bili enotni člani kranjskega mestnega sveta, ki so se udeležili redne junijske seje. Obravnava koncesijske pogodbe za gradnjo objekta v javno-zasebnem partnerstvu je bila na dnevni red naknadno uvrščena in po dodatnih pojasnilih ter razpravi so z večino glasov koncesijsko pogodbo potrdili ...
02.06.2017
Kranj, 2. junij 2017 – Svetnice in svetniki so 28. redno sejo, ki se je začela v sredo, 24. maja 2017, prekinili z ugotovitvijo o nesklepčnosti za odločanje in sprejemanje točke 3A dnevnega reda, tj. potrditve koncesijske pogodbe o JZP OŠ Stražišče - telovadnica. Glede na to, da vse točke dnevnega reda te seje niso bile izčrpane, je župan sklical nadaljevanje seje, in sicer za četrtek, 1. ...
 • Izberi stran:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Prikazujem: 11 - 20