Sporočila po seji Sveta

 • Izberi stran:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Prikazujem: 21 - 30
20.10.2017
Kranj, 20. septembra 2017 Potrjena mandata nadomestni svetnici in svetniku Uskladitev cen oskrbe v vrtcih Začetek obnove Maistrovega trga Nova svetnica in svetnik Mestni svet MO Kranj je potrdil nadomestni mandat Alenki Benčina iz SZNKS ‑Stranke za napredek krajevnih skupnosti, ki je nadomestila Ignaca Vidmarja (podal je odstopno izjavo). Novi član kranjskega mestnega sveta je postal tudi ...
02.06.2017
Kranj, 22. junij 2017 – »Telovadnica pri osnovni šoli Stražišče je potrebna,« so si bili enotni člani kranjskega mestnega sveta, ki so se udeležili redne junijske seje. Obravnava koncesijske pogodbe za gradnjo objekta v javno-zasebnem partnerstvu je bila na dnevni red naknadno uvrščena in po dodatnih pojasnilih ter razpravi so z večino glasov koncesijsko pogodbo potrdili ...
02.06.2017
Kranj, 2. junij 2017 – Svetnice in svetniki so 28. redno sejo, ki se je začela v sredo, 24. maja 2017, prekinili z ugotovitvijo o nesklepčnosti za odločanje in sprejemanje točke 3A dnevnega reda, tj. potrditve koncesijske pogodbe o JZP OŠ Stražišče - telovadnica. Glede na to, da vse točke dnevnega reda te seje niso bile izčrpane, je župan sklical nadaljevanje seje, in sicer za četrtek, 1. ...
21.04.2017
Kranj, 21. april 2017 – V skrajšanem postopku je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem prostorskem načrtu (IPN), ki odpravlja ovire za nove investicije; po oceni župana gre za dobrih 10 milijonov evrov. Z veliko večino je bil potrjen Odlok o pravilih cestnega prometa in predlog poravnave s podjetjem Dimnikarstvo Dovrtel v višini 1,1 milijona evrov, s katero se ...
22.03.2017
Kranj, 22. marec 2017 – Po obravnavi amandmajev na predlog Poslovnika, je bil le-ta v drugem branju potrjen s 23 glasovi za in enim vzdržanim glasom. Svetniki in svetnice MO Kranj so podali soglasje k imenovanju Liljane Gantar Žura za direktorico Zdravstvenega doma Kranj, in sicer za mandatno obdobje petih let, in se seznanili s poročilom direktorice mestne uprave o optimizaciji ter pomembnem ...
23.02.2017
Kranj, 22. februar 2017 – Odlok o urejanju prometa prejel večinsko podporo svetnikov; v prvem branju ga je podprlo 24 (od 29-ih) svetnic in svetnikov (trije so bili proti in dva vzdržana). Druga izpostavljena točka je bilo prvo branje novega Poslovnika mestnega sveta MO Kranj, ki je bil prav tako potrjen s 24 glasovi za, dva glasova sta bila proti in štirje vzdržani. Nov odlok o urejanju ...
26.01.2017
Kranj, 26. januar 2017 – Po skrajšanem postopku je bil obravnavan in sprejet odlok o javno-zasebnem partnerstvu, ki predstavlja nadaljnji korak k izgradnji telovadnice v Stražišču. Ta bi po prepričanju župana lahko bila zgrajena že v drugi polovici leta. Korak naprej je bil narejen tudi s potrditvijo odloka o komunalnem opremljanju na območju avtobusnega terminala, svet MOK pa je potrdil ...
22.12.2016
Kranj, 21. decembra 2016 – Svetnice in svetniki MO Kranj so sprejeli proračun za leto 2017. Prejemkov je planiranih 54,97 milijona evrov, izdatkov pa za 60,22 milijona evrov, od tega za investicije 17,5 milijona evrov. Sprejetih je bilo še nekaj sprememb in dopolnitev odlokov, med njimi opredeljena uvedba električnega vozila na klic za staro mestno jedro. Proračun za leto 2017 sprejet s 27 ...
25.11.2016
Kranj, 23. novembra 2016 – Svetnice in svetniki MO Kranj so v prvem branju z 22 glasovi za sprejeli proračun za leto 2017. Planiranih je 54,5 milijona evrov prihodkov in 59,8 milijona odhodkov. Razlika med prihodki in odhodki v višini 5,2 milijona evrov se bo pokrila iz ostanka sredstev na računih proračuna konec leta 2016 (predvidena višina 2,4 milijona evrov) in s predvidenim zadolževanjem ...
17.09.2016
Kranj, 14. september 2016 – Svet MO Kranj je pri kadrovskih zadevah potrdil mandat novemu svetniku, imenoval predsednika in novega člana Komisije za volitve, mandatna vprašanja in imenovanja ter dal soglasje k še nekaj drugim imenovanjem, pri premoženjskih zadevah odobril prerazporeditve sredstev za štiri nove projekte, dal soglasje k statutu in strateškemu načrtu Zavoda za turizem in kulturo ...
 • Izberi stran:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Prikazujem: 21 - 30