Medijsko središče

01.12.2016
Kranj, 30. november 2016 – Cesta na Javorniku, ki jo je 19. novembra 2016 poškodoval zemeljski plaz in je bila do konca novembra neprevozna za osebna vozila, je s 30. novembrom prevozna tudi za prebivalce bližnjih hiš. Na prizadetem območju, imenovanim Kunik Bergle, je osem hiš, od tega so tri stalno naseljene, ostale pa počitniški objekti. Boštjan Trilar, župan Mestne občine Kranj: »Po ...
28.11.2016
V Kranju pozdravljajo infrastrukturne projekte, ki rešujejo pretočnost prometa tudi na lokalnih cestah. Kranj, 28. november 2016 - Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar, ki se je udeležil novinarske konference poslanca SMC v državnem zboru Branka Zormana o preureditvi obstoječega krožišča Primskovo na vzhodni državni vpadnici v Kranj, je pozdravil napoved, da bodo dela stekla v letu 2017 in tudi ...
25.11.2016
Kovačnico se je v Kranju pred letom dni začelo vzpostavljati novo podporno okolje za dinamično podjetništvo, kjer se z ustvarjanjem skupnostnih oblik dela omogoča sodelovanje med različnimi strokovnjaki v ustvarjalnem sodelovnem okolju (coworking). V letu dni se je v prostorih Kovačnice zvrstilo 50 različnih tematskih dogodkov, katere je obiskalo prek 1000 posameznikov. S coworking tednom, ki se zaključuje ...
25.11.2016
Kranj, 23. novembra 2016 – Svetnice in svetniki MO Kranj so v prvem branju z 22 glasovi za sprejeli proračun za leto 2017. Planiranih je 54,5 milijona evrov prihodkov in 59,8 milijona odhodkov. Razlika med prihodki in odhodki v višini 5,2 milijona evrov se bo pokrila iz ostanka sredstev na računih proračuna konec leta 2016 (predvidena višina 2,4 milijona evrov) in s predvidenim zadolževanjem ...
24.11.2016
Kranj, 24. november 2016 – Na včerajšnji seji Sveta mestne občine Kranj je bil soglasno sprejet sklep o odobritvi koriščenja proračunskih rezerv, in sicer v skupni vrednosti 70.000,00 EUR. »Vkolikor pa bodo analize oziroma ocene strokovnjakov – te pričakujemo v naslednjih dneh – pokazale večjo potrebo po finančnih sredstvih, bo občinska uprava za naslednjo sejo ...
23.11.2016
Na plazu pod Javornikom sta med prvimi ukrepi utrjevanje in izsušitev terena, manjši plaz v Podblici je po dobrem tednu dni umirjen Kranj, 23. november 2016 - Po strokovnem ogledu geologa Klemna Sotlarja so bili Komunali Kranj, ki je zadolžena za sanacijo območja plazu na Javorniku, naloženi prvi ukrepi za stabilizacijo terena oz. izsuševanje zemeljskega plazu. Mednje sodi tudi posek dveh starejših ...