Medijsko središče

15.06.2016
Kranj, 14. junij 2016 - Na sedmi seji Sveta gorenjske regije, ki je potekala 14. 6. 2016 v prostorih Mestne občine Kranj, so župani razpravljali o podanem predlogu projektov resornih ministrstev za vključitev v Dogovor za razvoj gorenjske regije in ga zavrnili. Regionalna razvojna agencija Gorenjske je konec lanskega leta pripravila osnutek Dogovora za razvoj gorenjske regije za obdobje 2016–2019 ...
15.06.2016
V torek, 21. junija 2016, ob 18. uri v Kranju na zgornjem platoju parkirišča Stara Sava, ob Gregorčičevi ulici, uradno odpiramo parkirišče Stara Sava ter postajališče za avtodome. Kranj je od maja 2016 bogatejši za še eno parkirišče, ki je tik pred vstopom v staro mestno jedro in velja za največjo pridobitev parkirnih mest na območju Kranja v zadnjih nekaj letih. Obenem pa gre tudi za enega ključnih ...
15.06.2016
Kranj, 15. junij 2016 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je v sodelovanju z različnimi organizacijam in službami ter Mestno občino Kranj pripravil program prikaza preventivnih dejavnosti na področju varnosti v prometu. Dogajalo se je na parkirišču pri trgovskem centru Mercator na Primskovem, vabljeni pa so bili otroci iz vrtcev in osnovnih šol. Dogodka se je udeležilo več kot ...
14.06.2016
Kranj, 14. junij 2016 - Potem ko je bila v letu 2014 samo okvirno začeta gradnja vrtca v Čirčah, ki pa ni imela finančnega pokritja do zaključka del, smo v tem mandatu v letu 2015 z rebalansom proračuna zagotovili sredstva za prvo fazo dokončanja investicije, da smo objekt pokrili, v proračunu za leto 2016 pa še preostala sredstva za dokončanje objekta vrtca. Na gradbišču so dela v polnem teku, skladno ...
14.06.2016
Kranj, 14. junij 2016 - V Trajnostno urbano strategijo smo med razvojne ukrepe zapisali vzpostavitev celostnega sistema trajnostne mobilnosti. Ukrepi se prednostno usmerjajo v izboljšanje pretočnosti prometa na vzhodnem delu osrednjega cestnega obroča mesta ter vzpostavljanje infrastrukture in sistemov, ki omogočajo večjo in varnejšo aktivno mobilnost občanov (peš, kolo, javni prevoz) znotraj mesta ...
14.06.2016
Kranj, 14. junij 2016 - Stanovanjska soseska Planina v Kranju velja za največje stanovanjsko naselje v celotni gorenjski regiji. V njej živi približno 16.000 stanovalcev, kar pomeni več kot četrtino vseh občank in občanov. Danes je soseska z tako visoko gostoto prebivalcev potrebna fizične in socialne prenove. Skupina za prenovo in oživitev soseske Planina se kot multidisciplinarna skupina celostno ...