Medijsko središče

01.02.2016
Stališča do pripomb in predlogov na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN za preselitev kmetijskega gospodarstva Knez in kmetijskega gospodarstva Nastran Do stališča Mestne občine Kranj lahko dostopate na tej povezavi.
01.02.2016
Kranj, 29. januar 2016 – Včeraj so člani Sveta gorenjske regije, ki ga sestavljajo župani 18 občin, na svoji seji sprejeli program dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske za leto 2016. Člani Sveta gorenjske regije namreč vsakoletno sprejemajo program dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske. S tem podprejo splošne razvojne naloge Regionalne razvojne agencije Gorenjske (BSC Kranj), ...
1.2.2016
PROGRAM 2016 PRED PREŠERNOVIM GLEDALIŠČEM KRANJ PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ Slavnostno odprtje prireditve, ob 11. uri Boštjan Trilar, župan Mestne občine Kranj mag. Tomaž Štefe, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj Nastopi pevskih zborov in recitacije, od 11.15 do 14. ure APZ France Prešeren, Bodeče neže, Kranjski furmani, Gorenjski oktet, MePZ Dobrava naklo, MePZ Peter Lipar, Mo Šenčur, Moški ...
01.02.2016
Čebelarska zveza Slovenije v teh dneh obiskuje čebelarska društva v okviru projekta Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet. Kranj, 29. januar 2016 – Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) je s predsednikom ČZS Boštjanom Nočem obiskala del čebelarskih društev tudi na Gorenjskem. »Vse lokalne skupnosti, predvsem šole in vrtci, odlično sodelujejo s slovenskimi čebelarji. Takšnega ...
29.01.2016
S 1. februarjem 2016 se bodo v občini uveljavile nove cene ravnanja z odpadki. Država je z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja predpisala nov način obračuna komunalnih storitev. Skladno s tem je Svet Mestne občine Kranj sprejel nov Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj, potrdil elaborate ter ...
29.01.2016
Z ločevanjem so se količine mešanih odpadkov zmanjšale. Pri Komunali Kranj so upoštevali, da so pri praznjenju zabojniki za mešane odpadke pri individualnih objektih redko polni, zato s 1. februarjem 2016 zmanjšujejo pogostost odvoza mešanih odpadkov. Na območju pretežno individualnih objektov bodo mešane odpadke po novem odvažali na tri tedne. Pogostost odvoza odpadne embalaže in bioloških odpadkov ...