Medijsko središče

25.01.2016
Hiša je pred nedavnim na ogled postavila razstavo fotografij avtorja Andraža Muljavca in razstavo si je s sodelavci ogledal tudi župan Boštjan Trila r . Kranj, 22. januar 2016 – Stari Kranj iz dneva dan dobiva nove kulturne in druge vsebine, ki počasi, a zagotovo oživljajo staro mestno jedro. Hiša na koncu tunela je nova pridobitev starega Kranja, saj je svoja vrata odprla ne dolgo nazaj. ...
25.01.2016
Spoznavno srečanje je ponudilo priložnost, da se zainteresirani dogovorijo o skupnem delu za razvoj Kranja kot odlične prepoznavne turistične destinacije in o drugih ponudbah. Kranj, 22. januar 2016 – Zavod za turizem Kranj je v sodelovanju z Mestno občino Kranj pripravil uvodno srečanje, kjer so se sestali turistični ponudniki, organizatorji dogodkov, ponudniki nastanitev, turistični vodniki, ...
22.01.2016
V več let trajajoči pravdni zadevi med MO Kranj in Dimnikarstvom Dovrtel je sodišče deloma pravnomočno odločilo. Zoper pravnomočno odločitev sodišča, ki MO Kranj nalaga plačilo odškodnine, bo kranjska občina vložila revizijo, saj meni, da so podane kršitve procesnega in materialnega prava. Tožbeni zahtevek Dimnikarstva Dovrtel na plačilo odškodnine je posledica odpovedi koncesijske pogodbe za opravljanje ...
22.01.2016
Eko sklad je za letošnje leto razpisal nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka. Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi ...
22.01.2016
Mestna občina Kranj je danes, v petek, 22. januarja 2016, na spletni strani objavila razpis za vpis otrok v prvi razred osnovnih šol na območju MO Kranj. Starši so dolžni v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili 6 let. Razpis za vpis je objavljen v sredstvih javnega obveščanja. Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno ...
21.01.2016
Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar je danes, v četrtek, 21. januarja 2016, sprejel njeno ekscelenco Sophie Honey , britansko veleposlanico v Sloveniji. Župan in veleposlanica sta se dotaknila pobratenja z mestom Oldham, programa MEPI, ki ga izvaja večina osnovnih ter srednjih šol v Kranju. Program Mednarodno priznanje za mlade – MEPI je univerzalen, svetovno priznani mladinski program, ...