Medijsko središče

11.11.2015
Kranj, 11. novembra 2015 - V Trajnostni urbani strategiji (TUS) je Mestna občina Kranj zapisala, da želi postati mesto novih poslovnih priložnosti za ponovni zagon gospodarstva. Gospodarska kriza je v kranjski občini namreč povzročila nadaljnje upadanje obsega gospodarske dejavnosti in izgubo 2000 delovnih mest. Zato je eden izmed najpomembnejših ukrepov uvedba načrtne in bolj aktivne politike mesta ...
11.11.2015
Vabimo vas na odprtje fotografske razstave Fotografskega kluba Nova Gorica z naslovom 7x4, ki bo v sredo, 11. novembra 2015, ob 19. uri v Galeriji Kranjske hiše na Glavnem trgu 2 v Kranju. Razstava je nastala v sodelovanju s Fotografskim društvom Janez Puhar Kranj in bo na ogled do 14. decembra 2015. Vljudno vabljeni!
10.11.2015
V Kranjskih vrtcih je revizija Računskega sodišča pri javnem naročanju za obdobje 2011-2014 ugotovila nekatere nepravilnosti, ki jih mora zavod odpraviti najkasneje do konca januarja 2016, ko je rok za oddajo odzivnega poročila na revizijsko poročilo. Posamezne nepravilnosti so bile odpravljene že v revidiranem obdobju samem, nekaj v času poteka revizije, določene v času od zaključka revizije pa do ...
10.11.2015
Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar je k pomenu največjega infrastrukturnega projekta v zadnjih desetletjih na Gorenjskem še dodal, da je kranjska občina poleg 35 km kanalizacijskega omrežja dobila tudi približno toliko obnovljenih in na novo asfaltiranih cest, urejeno meteorno odvodnjavanje, prav tako so bili na posameznih odsekih urejeni kanali za optično omrežje in oskrbo s plinom. Samo za ...
09.11.2015
Objavljamo Centralni čakalni seznam za šolsko leto 2015/2016 na dan 9. november 2015. Z združitvijo čakalnih seznamov vseh 8 vrtcev za šolsko leto 2015/16 v Centralni čakalni seznam MOK se nadaljuje proces vključevanja otrok na prosta mesta v vrtcih. Informacijski sistem bo samodejno poiskal iz centralnega čakalnega seznama otroke po vrstnem redu po število točk, prvi izbiri, drugi izbiri, tretji izbiri ...
09.11.2015
Trajnostna urbana strategija je razvojni dokument v katerem mestna občina opredeli gospodarsko, demografsko, socialno in okoljsko stanje ter ob upoštevanju prihodnjih izzivov in aktiviranju nekizoriščenih notranjih potencialov mesta dogovori celostne ukrepe za spodbuditev gospodarske rasti in izboljšanje kakovosti bivanja v Kranju. V Mestni upravi smo pripravili posebno podstran na kateri so zbrane ...