Medijsko središče

30.09.2015
Podjetje Pinesta je županu Boštjanu Trilarju in Mestni občin Kranj poslalo zahvalo, da sta s sofinanciranjem julija in avgusta 2015 omogočila brezplačno letovanje otrokom z zdravstveno in socialno indikacijo. »Posebej smo hvaležni v imenu mnogih staršev, ki sami finančno otroku letovanja ne bi mogli omogočiti v celoti. Najbolj iskrena hvala še iz hvaležnih otroških oči, ki so veseli in polni ...
29.09.2015
Mestna občina Kranj na podlagi 6. in 1. odstavka 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15– ZUUJFO) ter 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) obvešča občane in vso drugo ...
29.09.2015
Obveščamo vas, da bo tradicionalna akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na območju Mestne občine Kranj potekala v času od 19. do 26. oktobra, in sicer po sledečem razporedu: KS Kokrica, ponedeljek, 19.10., od 10. – 13. ure, na parkirišču pred domom krajanov Kokrica KS Zlato polje, ponedeljek, 19.10. , od 13.15. – 16. ure, pri trgovini Mercator na Kidričevi cesti KS ...
29.09.2015
V Fundaciji Vincenca Drakslerja za odvisnike so.p. se zahvaljujemo Mestni občini Kranj za uspešno vodeno izvedbo 15. Županovega teka – Kranj 2015, JGZ Brdo za prostor in podporo pri izvedbi teka. Posebna zahvala velja Atletskemu Triglav Kranj za tehnično izvedbo teka in Timing Ljubljana za merjenje časa tekačev, Kranjskim vrtcem za vodenje programa za otroke, Civilni zaščiti MOK in kranjskim ...
28.09.2015
Župan Boštjan Trilar je zjutraj obiskal avtobus Radia 1, ki je danes (28. septembra 2015) v Kranju na Slovenskem trgu v okviru velike slovenske turneje Radia 1. Avtobus Radia 1 se je namreč odpravil na potep po slovenskih krajih, z njim pa tudi ekipa z Denisom Avdičem na čelu. Lokacije so izbrali poslušalci in Kranj je bil izbran kot prvi. Ekipa bo na kranjskem Slovenskem trgu ostala ves dan in pridružite ...
22.09.2015
Kranj, 21. september 2015 - V prostorih OpenLaba se je začel Open Week (teden odprtih vrat), ki je tradicionalna prireditev v Kranju in združi celoletne aktivnosti za mlade, ki krepijo ustvarjalnost in spodbujajo inovativnost osnovnošolcev, srednješolcev in študentov. Udeležence dogodka je pozdravil tudi župan Boštjan Trilar. Pohvalil je prizadevanja organizatorja dogodka OpenLaba, ki je prostor prihodnosti ...