Medijsko središče

23.06.2015
Župan Boštjan Trilar je v juniju 2015 skupaj s sodelavci obiskal več krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj. V ponedeljek, 22. junija, je bil na obisku v KS Center. Člani sveta s predsednikom dr. Aleksandrom Pavšlarjem so mu nanizali najbolj pereče zadeve, s katerimi se ukvarjajo kot stanovalci ali kot poslovneži v starem mestnem jedru Kranja. Največja pozornost je bila namenjena prometnemu režimu ...
23.06.2015
Kranj, torek, 23. junij 2015 – V Domu krajanov Primskovo, kjer je potekala terenska krvodajalska akcija, je kri darovalo 143 krvodajalcev, med njimi tudi župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar. »Krvodajalci smo pomemben člen pri reševanju življenj«, je dejal župan Boštjan Trilar , ki se je na krvodajalsko akcijo odzval že petič. Pričakovali so sicer nekoliko večjo udeležbo, ...
23.06.2015
Aktiv ravnateljev kranjskih osnovnih šol o načrtnem spodbujanju kreativnosti, inovativnosti in podjetnosti med mladimi Aktiva ravnateljev se je udeležil tudi župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar, ki je v uvodu predstavil aktivnosti občine za načrtno spodbujanje ustvarjalnosti in kreativnosti med mladimi. Prvi korak k načrtnemu pristopu za dvig kreativnosti med mladimi je bil županov sprejem za ...
18.06.2015
18. junija je začelo obratovati letno kopališče v Kranju. Jutri, v soboto, 20. junija je dan odprtih vrat, obisk je ta dan brezplačen. Do konca junija pa so na voljo sezonske vstopnice po akcijskih cenah. Več si lahko preberete na spletni strani Zavoda za šport Kranj ali povprašate na recepciji bazena. Letno kopališče je za rekreacijo odprto: • vsak dan: od 9h - 22h. • popoldansko ...
19.06.2015
Šole se zapirajo, počitnice so tu. Dijaki zaključnih letnikov pa si že postavljajo vprašanja, kako naprej. Ena od možnosti je tudi vojaški poklic. Primeren je za mlade do 25 leta, ki imajo zaključeno srednjo poklicno ali srednjo šolo, so zdravstveno in fizično sposobni in so državljani Republike Slovenije. Več o tem vam ponujajo na www.postanivojak.si .
18.06.2015
Za območja poselitve, ki so manjša od 2000 PE in niso vključena v projekt GORKI (gre za naselja Čirče, levi in desni breg Save, Besnica, Golnik), je skladno z dodatnim delom Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda potrebno urediti ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Ta območja se urejajo na različne načine, in sicer deloma z javno kanalizacijo in gravitirajo na ...