Medijsko središče

11.6.2015
Rebalans proračuna 2015 uravnotežen in z novimi projekti Župan Boštjan Trilar je uvodoma poudaril, da je bilo treba vložiti veliko truda v rebalans proračuna, da se je le-ta uravnotežil. »Pokazalo se je več izzivov v vrednosti več kot 5 milijonov evrov, ki jih je bilo treba umestiti v proračun. Pri tem je znano, da prihodki iz naslova povprečnine oziroma dohodnine upadajo. Kljub temu smo ...
11.06.2015
Kranj, 11. junij 2015 - Gimnazija Franceta Prešerna je gostila prvi tovrstni sprejem, s katerim želi Mestna občina Kranj spodbujati inovativnost, kreativnost, navdušenje za tehniko in tudi podjetništvo med mladimi. Na sprejem so bili vabljeni dijaki in učenci, ki so na tekmovanjih iz znanja dosegli prva tri mesta oziroma zlata priznanja, ter mladi, ki so jih zaradi posebnih dosežkov predlagali ravnatelji. ...
11.06.2015
Župan Mestne občine Kranj B oštjan Trilar se je 11. junija 2015 udeležil krajevnega praznika na Zlatem polju. Na delovnem obisku je s predsednico KS Zlato polje Damjano Piškur in tamkajšnjim svetom določil prioritete investicij v letošnjem in naslednjem letu. Damjana Piškur je poudarila, da je vesela, da je Mestne občina Kranj aktivno pristopila k reševanju problemov krajanov, saj jim lahko le tako ...
11.06.2015
Izčrpno poročilo o stanju na obeh projektih in potrditvi, da dela potekajo po terminskem planu in da je tekoče urejen tudi tok sofinancerskih sredstev, je pojasnilo vprašanja in odvrnilo morebitne dvome nekaterih svetnikov. Tudi kontrole s strani okoljskega ministrstva so potrdile pravilno izvajanje projekta v celoti. Vizija za naprej je, da se vsa dela zaključijo do konca leta 2015, uspešno poskusno ...
11.06.2015
Kranj, 10. junij 2015 – »Vloženega je bilo veliko truda, da smo rebalans proračun za leto 2015 uravnotežili in vanj umestili projekte, ki so pomembni tako za podporo novim delovnim mestom kot za razvoj podjetništva. Planirana so sredstva za pripravo projektov za kandidaturo za evropska sredstva, več sredstev namenjamo za investicije po krajevnih skupnostih, za infrastrukturne objekte, ...
09.06.2015
Danes, 9. junija 2015, popoldne bosta na Bledu Planet GV in sekcija managerk pri Združenju Manager podelila priznanja Artemida najboljšim managerkam preteklega leta. Med prejemnicami priznanja je tudi sedanja direktorica občinske uprave Mestne občine Kranj Senja Vraber. Planet GV in sekcija managerk pri Združenju Manager priznanje Artemida že enajsto leto zapored podeljujeta tistim managerkam, ki so ...