Medijsko središče

05.03.2015
Danes sta se sestali fokusni skupini za pametno mesto ter za turizem in kulturo. Skupini bosta obravnavali projekte, ki bodo vključeni v novelacijo Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj z elementi urbanega razvoja do leta 2030. Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar se je članom komisij zahvalil, ker bodo svoje znanje in izkušnje delili in tako prispevali k kvaliteti bivanja v edini ...
04.03.2015
Po tem, ko so se včeraj prvič sestali člani fokusne skupine za okolje, danes zasedajo člani fokusne skupine za mlade ter socialno varnost in zdravje. Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar je v pozdravnem nagovoru članom dejal, da projekti na področju socialne varnosti, zdravja in mladih prestavljajo kar 15 % vseh prejetih predlogov za umestitev v novelacijo Strategije trajnostnega razvoja Mestne ...
04.03.2015
Mestna občina Kranj je danes gostila 23. sejo predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar je ob nagovoru izrazil zadovoljstvo, da Kranj prvič gosti sejo predsedstva Skupnosti občin Slovenije, zbranim je predstavil spletno aplikacijo virtualni sprehod skozi stari Kranj. Kranj je edino mesto v Sloveniji, kjer si lahko obiskovalci spletne strani http://www.Kranj.si ...
03.03.2015
Mestna občina Kranj je pričela s pripravo novelacije Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj z elementi urbanega razvoja do leta 2030. V prvi fazi je občinska uprava zbirala predloge političnih strank, ki so zastopane v kranjskem mestnem svetu. Po tem, ko je na občino prispelo blizu 600 predlogov, so se danes pričele tudi delavnice fokusnih skupin. Vsi predlogi so ovrednoteni in razdeljeni ...
3. marec, 2015
Župan Mestne občine Kranj, Boštjan Trilar, je danes imenoval člane Komisije varno kolesarim, v katero so vključeni predstavniki različnih ustanov in organizacij. Komisija bo pristopila k celoviti kolesarski strategiji v Mestni občini Kranj, katere cilj bo zagotavljanje varnega in zanimivega vsakodnevnega kolesarjenja občanov. V sklopu delovanja bodo za občane organizirali tudi dogodke, na katerih bodo ...
02.03.2015
Mestna občina Kranj je v sodelovanju z zainteresiranimi malimi podjetniki iz starega Kranja tudi letos skupaj z občinami Ljubljana, Celje, Koper, Velenje, Jesenice in Naklo pristopila k projektu Razvajaj se v mestu. Gre za združeno delovanje občin, ki si želijo vzpodbuditi drobno gospodarstvo v mestnih jedrih in zato pripravljajo skupne promocije. Namen projekta je promocija mestnih središč s posebno ...