Medijsko središče

20.05.2015
Obveščamo vas, da je Občinska uprava Mestne občine Kranj odslej dosegljiva na novem elektronskem naslovu. Vaša sporočila, ki je ste jih do danes pošiljali na že stari naslov obcina.kranj@kranj.si, odslej pričakujemo na novem elektronskem naslovu mok@kranj.si. Ostali elektronski naslovi ostajajo enaki. Uslužbenci v upravi so za vas še vedno dosegljivi na elektronskih naslovih, ki so sestavljeni iz imen ...
19.05.2015
Mestna občina Kranj objavlja javni poziv, s katerim občane Mestne občine Kranj ter pobratenih in prijateljskih mest poziva k sodelovanju pri pripravi pregleda mednarodnega sodelovanja do leta 2015 ter vzpostavitvi arhiva za mednarodno sodelovanje. Prepričani smo, da imajo številni občani arhivirane tako zvočne kot tudi slikovne zapise z raznih mednarodnih srečanj, zato smo pristopili k ureditvi podatkov ...
18.05.2015
Ponedeljek, 18. maj 2015 – Staro mestno jedro Kranja je ponovno zaživelo. Tokrat s Parado učenja, ki je svoje vsebine postregla zanimivo, zabavno in razigrano prav za vse generacije. Tudi letos se v Kranju odvija Teden vseživljenjskega učenja – TVU, ki je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Festival je že tretje leto zapored nadgrajen ...
14.05.2015
S strani ministrice za okolje in prostor so bile 13. maja 2015 podpisane sofinancerske pogodbe, ki Mestni občini Kranj dodeljujejo pravico do črpanja sredstev iz kohezijskega sklada za projekt Gorki. S prekvalifikacijo projekta na veliki projekt so bile namreč potrebne nove pogodbe, na podlagi slednjih pa v prihodnjih dneh pričakujemo še vzpostavitev sistema ISARR, kamor vnašamo zahtevke za izplačila ...
13.05.2015
Kranj, 13. maj 2015 - Na konstitutivni seji Sveta gorenjske regije, ki ga sestavljajo župani 18 gorenjskih občin, so za predsednika soglasno izvolili župana Mestne občine Kranj Boštjana Trilarja. Tako Mestna občina Kranj prevzema povezovalno vlogo v regiji, kar bo dalo zagon skupnim projektom in razvojnim potencialom Gorenjske. Podpredsednik sveta je postal župan Občine Škofja Loka mag. Miha Ješe. ...
13.05.2015
Leto 2007 je prineslo novo državno Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, ki je bila potem še dopolnjena (2007 in 2010). Določila uredbe smo upoštevali tudi pri izvedbi javne razsvetljave v okviru projekta Gorki. Pri tem je treba dodati, da se fekalno kanalizacijsko omrežje v naseljih Žabnica, Šutna, Spodnje Bitnje in Zgornje Bitnje gradi tudi skladno tudi z načrtom javne razsvetljave. ...