Medijsko središče

14. november, 2012
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR) v četrtek, 22. novembra 2012, ob 19. uri vabi v dvorano Krajevne skupnosti Trstenik na predstavitev starih hišnih imen. Podatke so zbrali v okviru projekta »Nomen vulgare«, katerega namen je, da se ohrani dediščina naših krajev. Predstavili bodo hišna imena v naseljih Babni Vrt, Čadovlje, Pangršica, Povlje, Trstenik in Žablje. vabilo ...
13. november, 2012
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj in Policijska postaja Kranj bosta v četrtek, 15. novembra 2012, in v petek, 16. novembra 2012, izvedla preventivno akcijo Čista stekla in dober profil za večjo varnost pozimi. Preventivna akcija bo 15. novembra 2012 potekala med 9. in 12. uro na bencinskem servisu OMV na Primskovem v Kranju in 16. novembra 2012 med 9. in 12. uro na ...
13. november, 2012
Mestna občina Kranj je na osnovi javnega razpisa za dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce dodelila koncesijo: - Za Jutri, Zavodu za izobraževanje, vzgojo in svetovanje, PE Zasebni vrtec Mezinček, Cesta Staneta Žagarja 30 a, Kranj, za 1 oddelek I. starostnega obdobja; delovati bo začel 1. januarja 2013; in - zasebnemu vrtcu Dobra teta, PE Pri ...
7. november, 2012
Kranj, 7. november 2012 - Komunala Kranj in Vodovodna zadruga Preddvor obveščata vse porabnike pitne vode, da prekuhavanje pitne vode ni več potrebno.
5. november, 2012
Kranj, 5. november 2012 - Komunala Kranj in Vodovodna zadruga Preddvor obveščata vse porabnike pitne vode na območju občin Preddvor, Šenčur, Kranj ter naselij Naklo, Okroglo in Polica, da je do preklica potrebno prekuhavanje pitne vode zaradi povečane motnosti.
2. november, 2012
Mestna občina Kranj je pristopila k izdelava strategije mestnega potniškega prometa. V ta namen je dokument izdelalo podjetje OMEGA consult, d. o. o. Strategija mestnega potniškega prometa zajema predloge ukrepov za povečanje učinkovitosti mestnega potniškega prometa, zvišanje deleža uporabe mestnega potniškega prometa, zagotavljanje boljše pokritosti z mestnim potniškim prometom, znižanje obremenjevanja ...