Medijsko središče

13. november, 2012
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj in Policijska postaja Kranj bosta v četrtek, 15. novembra 2012, in v petek, 16. novembra 2012, izvedla preventivno akcijo Čista stekla in dober profil za večjo varnost pozimi. Preventivna akcija bo 15. novembra 2012 potekala med 9. in 12. uro na bencinskem servisu OMV na Primskovem v Kranju in 16. novembra 2012 med 9. in 12. uro na ...
13. november, 2012
Mestna občina Kranj je na osnovi javnega razpisa za dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce dodelila koncesijo: - Za Jutri, Zavodu za izobraževanje, vzgojo in svetovanje, PE Zasebni vrtec Mezinček, Cesta Staneta Žagarja 30 a, Kranj, za 1 oddelek I. starostnega obdobja; delovati bo začel 1. januarja 2013; in - zasebnemu vrtcu Dobra teta, PE Pri ...
7. november, 2012
Kranj, 7. november 2012 - Komunala Kranj in Vodovodna zadruga Preddvor obveščata vse porabnike pitne vode, da prekuhavanje pitne vode ni več potrebno.
5. november, 2012
Kranj, 5. november 2012 - Komunala Kranj in Vodovodna zadruga Preddvor obveščata vse porabnike pitne vode na območju občin Preddvor, Šenčur, Kranj ter naselij Naklo, Okroglo in Polica, da je do preklica potrebno prekuhavanje pitne vode zaradi povečane motnosti.
2. november, 2012
Mestna občina Kranj je pristopila k izdelava strategije mestnega potniškega prometa. V ta namen je dokument izdelalo podjetje OMEGA consult, d. o. o. Strategija mestnega potniškega prometa zajema predloge ukrepov za povečanje učinkovitosti mestnega potniškega prometa, zvišanje deleža uporabe mestnega potniškega prometa, zagotavljanje boljše pokritosti z mestnim potniškim prometom, znižanje obremenjevanja ...
30. oktober, 2012
Ob dnevu spomina na mrtve so župan, podžupanja in podžupani Mestne občine Kranj položili cvetje k več spominskim obeležjem na območju mestne občine Kranj. Župan Mohor Bogataj je cvetje položil 26. oktobra 2012 v Prešernovem gaju pri spomenikih dr. Francetu Prešernu, Simonu Jenku in pri spomeniku bazoviškim žrtvam, na kranjskem pokopališču pri spomeniku borcem NOB v okviru spominske slovesnosti, ki ...