Medijsko središče

24. maj, 2012
Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnike Mestne občine Kranj v svete javnih zavodov, za nadomestnega člana Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje in za predstavnika Mestne občine Kranj v Skupščino Komunale Kranj A. Evidentiranje kandidatov za predstavnike Mestne občine Kranj v svete javnih zavodov Evidentiranih ni bilo dovolj kandidatov, zato ponovno odpiramo evidentiranje kandidatov ...
24. maj, 2012
Festival Kalejdoskop je bienalni festival odrske umetnosti. Poteka od leta 2008 dalje, ko svoje mesto zasedel kot prvi tovrstni mednarodni festival v Kranju. Letos je posvečen lokalnim ustvarjalcem, od najmlajših do že uveljavljenih, odvija pa se v Kranju, Škofji Loki in Ljubjani. Otvoritev festivala bo potekala v, kakopak, kalejdoskopičnem okusu kamor bomo namešali kiparsko razstavo Gala Košnika Let ...
23. maj, 2012
Svetnice in svetniki so se na majski seji Sveta Mestne občine Kranj seznanili tudi z novelacijo zagonskega elaborata programa GORKI. Podžupan Bojan Homan o programu: »Popravljena je velikost čistilne naprave iz predhodnih 120 populacijskih enot na 95. Definirani so natančni roki, koliko dni bo trajalo katero gradbišče, kaj in koliko morajo izvajalci dnevno izkopati, da bodo investicije zaključene ...
22. maj, 2012
Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost Kranj v svojih prostorih maja in junija gostila priznanega akademskega kiparja, slikarja, grafika in Prešernovega nagrajenca Janeza Boljko. V svojem strokovnem besedilu je Goran Milovanović, kustos Galerije Božidar Jakac iz Kostanjevice na Krki, v sodelovanju s katero je razstava tudi nastala, zapisal: '' Izbor kiparskih del na tej razstavi, podkrepljenih ...
22. maj, 2012
Podžupanja Mestne občine Kranj Nada Mihajlović je v četrtek, 10. maja 2012, odprla gostojočo razstavo iz Beograda. Rastava poimeovana Recte Illuminas - rimskodobne svetilke iz Singiduna oz. današnjega Beograda v rimski dobi, prikazuje prek tristo svetilk, ki so jih našli na območju Beograda. Razstava je zasnovana na arheološkem gradivu izkopanem na območju Beograda, kjer se je pred 2000 leti razprostiralo ...
22. maj, 2012
Vsak torek in petek ob 17.uri, soboto in nedeljo ob 10. uri Obiskovalci si lahko ogledalajo novo stalno razstavo s kratkim pregledom obdobja med leti 1939 in 1944 na slovenskem, obnovili in predstavili smo tipično podobo protiletalskih zaklonišč in pripravili tudi simulacijo letalskega napada. Zaklonišče je opremilo podjetje AV Studio, ki je med drugim opremilo tudi muzej premogovništva Slovenije v ...