Medijsko središče

31.01.2018
Občine se v sladu z Zakonom o zaščiti živali dolžne zagotoviti sredstva za delovanje zavetišča za zapuščene živali oz. so dolžne poskrbeti za zapuščene živali. Mestna občina Kranj bo zato z namenom preprečitve nekontroliranega razmnoževanja zapuščenih mačk in širjenja morebitnih bolezni od 26. februarja do 9. marca 2018 s pomočjo pogodbenega Zavetišča Perun na Blejski Dobravi, Branko Pirc s. p., in ...
31.01.2017
V Kranju skladno z novim odlokom o pravilih v cestnem prometu na območju mestne občine Kranj parkirišča odslej pregledujejo tudi nadzorniki parkirišč. Voznikom, ki ne bodo plačali parkirnine ali pa jo bodo pozabili podaljšati, bodo po novem namesto globe v prvih dneh prekrška omogočili plačilo celodnevne parkirnine za 12 EUR. Uporabnik, za katerega je bilo ugotovljeno, da nima plačane parkirnine in ...
30.01.2018
Kranj, 30. januar 2018 - Nekaj pred 8. uro zjutraj je prišlo do eksplozije v stanovanjski hiši na Dolenčevi poti v naselju Mlaka pri Kranju. Do polovice se je hiša porušila. Gasilci so izpod ruševin rešili eno osebo, ki so jo nato odpeljali v bolnišnico. V eksploziji so bile poškodovane še tri stanovanjske hiše v bližini, ki so jih zaradi varnosti izpraznili. Poleg gasilcev in Policije so bili na kraju ...
30.01.2018
Mestna občina Kranj je na Mestnem pokopališču Kranj pričela z zadnjo fazo obnove strehe vežic. Zamenjana bo kritina na ravnem delu strehe vežic, izvedla pa se bo tudi dodatna toplotna izolacija strehe. V času obnove – ta bo trajala do sredine februarja 2018 – bo na prednjem delu stavbe postavljen gradbeni oder, ki po zagotovilih izvajalca ne bo oviral izvajanja pogrebne dejavnosti. ...
29.01.2018
Obveščamo vas, da bodo od srede 31.1.2018 do srede 7.2.2018 potekale prerazporeditve že vključenega otroka v vrtec na območju Mestne občine Kranj med vrtci /enotami na območju Mestne občine Kranj za šolsko leto 2018/2019. Vloga za prerazporeditev že vključenega otroka v vrtec na območju Mestne občine Kranj med vrtci/enotami na območju Mestne občine Kranj za šolsko leto 2018/2019.
26.01.2018
Kranj, 25. januarja 2018 – Svetniki in svetnice so seji mestnega sveta MO Kranj obravnavali Odlok o gradnji vrtca Bitnje v javno-zasebnem partnerstvu (JZP), z večino opredeljenih glasov so sprejeli Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski vrtci in dali soglasje k ceni storitve pomoči na domu ter se seznanili s Poročilom revizije o poslovanju GRS Kranj. Župan je ...