Ceniki

Sklep o določitvi odškodnine za služnost
Obrazec - vloga za najem prostorov MOK 01112018 (Word)
Obrazec - vloga za najem prostorov MOK s cenikom
Cenik za oddajo prostorov od 1.10.2018 dalje
Cenik najema poslovnih prostorov 2014 (od 15.5.2014)
Cenik najema poslovnih prostorov, garaž, pokritih parkirišč – boksov in odprtih parkirišč – boksov
Cenik uporabe prostorov Mestne občine Kranj
Cenik najema in občasne uporabe zemljišč v lasti Mestne občine Kranj 

 

Podračuni EZR Mestne občine Kranj

 

 
Štev. podračunov
Štev. podračunov
Obvezni sklici
Kode namena plačila
Mestna občina Kranj
01252-0100006472
SI56012520100006472
 
OTHR
Globe za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine
01252-4520566811
SI5612524520566811
11 75515-7120010
GOVT
Povprečnine oz. sodne takse in drugi stroški obč.organa na podlagi Zakona o prekrških
01252-4525008538
SI56012524525008538
11 75515-7120087
GOVT
Denarne kazni v upravnih postopkih – na ravni občin
01252-4520567393
SI56012524520567393
11 75515-7120052
GOVT
Občinske upravne takse
01252-4520309179
SI56012524520309179
11 75515-7111002
GOVT
Turistična in promocijska taksa-Mestna občina Kranj
01252-8450027208
SI56012528450027208
11 75515-7047045
GOVT
Prihodki od komunalnih prispevkov
01252-4526223366
SI56012524526223366
11 75515-7141050
GOVT
Zamudne obresti od komunalnih prispevkov
01252-4526224918
SI56012524526224918
11 75515-7141106
GOVT

 
 
BIC KODA BANKE ALI SWIF: BSLJSI2X