Javna naročila, razpisi, natečaji in ostale objave v letu 2014

 • Razpis za delovno mesto direktor Gorenjskega muzeja (m/ž), (razpis, rok: 19.12.2014)
 • Javno naročilo za izbiro cenilca za leto 2015 (razpisna dokumentacija)
 • Poziv za dodatno evidentiranje kandidatov za člane nadzornega odbora in delovnih teles (poziv, obrazec), rok za prijavo: 5.12.2014
 • Obvestilo o končanem natečajnem postopku za položajno delovno mesto »Direktor občinske uprave (m/ž) v Mestni občini Kranj«, ki je bil 20.10.2014 objavljen na spletni strani Mestne občine Kranj ter na Zavodu RS za zaposlovanje (obvestilo)
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje nadomestnega člana Sveta zavoda Osnovne šole Matije Čopa Kranj (poziv, obrazec), rok za prijavo: 5.12.2014)
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za člane Nadzornega odbora Mestne občine Kranj za mandatno obdobje 2014-2018, rok za prijavo: 1.12.2014 (poziv, obvestilo, posodobljen obrazec)
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za člane delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za mandatno obdobje 2014-2018, rok za prijavo: 1.12.2014 (poziv, obvestilo, posodobljen obrazec)
 • Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2015, (razpisna dokumentacija z vlogo), (rok za prijavo: 3.12.2014)
 • Javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2015, (razpisna dokumentacija z vlogo), (rok za prijavo: 3.12.2014)
 • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2015, (razpis), (e-razpis), (rok za prijavo: 3.12.2014)
 • Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja mladih v Mestni občini Kranj v letu 2015, (razpis), (e-razpis), (rok za prijavo: 3.12.2014)
 • Javni razpis za sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva v letu 2015 (razpis), (e-razpis), (rok za prijavo: 3.12.2014)
 • Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj v letu 2015 (razpis), (e-razpis), (rok za prijavo: 3.12.2014)
 • Javni razpis za prosto delovno mesto DIREKTOR ZAVODA ZA TURIZEM KRANJ (M/Ž), Objava: 14.11.2014; Rok za prijavo: do 24.11.2014 (razpis)
 • Javni natečaj za položajno delovno mesto DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE (M/Ž) v Mestni občini Kranj, Objava: 20.10.2014; Rok za prijavo: do 19.11.2014 (razpis)
 • Poziv za predlaganje kandidatov za člane in namestnike članov okrajnih volilnih komisij (poziv, dopis) (rok: 2. oz. 6.10.2014)
 • Javno naročilo "Energetska sanacija Oš Orehek", rok za prejem ponudb: 8.10.2014 do 10:00 (razpisna, 1 del, 2 del, novi popisi), (popravek razpisne dokumentacije), (obvestilo portal)
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin (razpis), rok: 29.9.2014, do 12. ure
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera); rok: 25.9.2014
 • Ureditev lokalne ceste Goriče – Trstenik (razpisna dokumentacija, popis del) (rok: 29.8.2014, do 10. ure)
 • Javno naročilo Sanacija parkirišča in atrija na prizidku zdravstvenega doma v Kranju - 1A faza, točka a, rok 26.8.2014 (razpisna dokumentacija, popis del)
 • Pogoji za pridobitev pravice do uporabe oglaševalskih mest v mestni občini Kranj (pogoji)
 • Javni razpis za podeljevanje štipendij in denarnih pomoči za študij v tujini 2014/2015 (rok: 12.09.2014 do 12.00), (razpis, pravilnik, vloga in navodila).
 • Javni poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnika občine v Svet Gorenjskih lekarn (poziv)
 • Javni naročilo Nakup računalniške opreme, objava 1.7.2014, rok za oddajo 21.7.2014 do 11:00 (razpisna dokumentacija)
 • Javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letu 2014 (razpis, obrazec) (rok: 8.8.2014, do 12.00 ure)
 • Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za uradniško delovno mesto referent v Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe v Občinski upravi Mestne občine Kranj, ki je bil 15.05.2014 objavljen na spletni strani Mestne občine Kranj ter na Zavodu RS za zaposlovanje (obvestilo)
 • Javno naročilo Prenova Sanitarij v OŠ Franceta Prešerna v Kranju, objava 10.6.2014 (razpisna dokumentacija, popis del, dopolnitev - shema vrat)
 • Javno naročilo Nadgradnja konferenčnega sistema z glasovanjem, objava: 6.6.2014 (razpisna dokumentacija), (popis opreme - popravek)
 • Objava pogojev za pridobitev pravice do uporabe oglaševalskih mest v mestni občini Kranj v času volilne kampanije za državnozborske volitve (dokument)
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin (razpis)
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za člane sveta Vzgojnega zavoda Kranj (poziv)
 • Obvestilo o končanem natečajnem postopku za uradniško delovno mesto višji referent v Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe v Občinski upravi Mestne občine Kranj, ki je bil 17.04.2014 objavljen na spletni strani Mestne občine Kranj ter na Zavodu RS za zaposlovanje (obvestilo)
 • Javno naročilo: Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ Simona Jenka Kranj - PŠ Center - gradbena dela 1. etapa pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki, Objava: 19.05.2014; (razpisna dokumentacija-word, razpisna dokumentacija-pdf, popis, priloga 1, priloga 2, priloga 3, popis - oblikovni popravek)
 • IZVAJANJE PREVOZOV OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V MESTNI OBČINI KRANJ ZA OBDOBJE OD 1. 9. 2014 DO 31. 8. 2019 (razpis) (rok: 19.6.2014)
 • Razpis za prodajo nepremičnin (razpis)
 • Obnova meteorne kanalizacije na Skalici in Ulici Tatjane Odrove (razpisna dokumentacija-word, razpisna dokumentacija-pdf, popis, priloga 1, priloga 2, priloga 3, priloga 4)
 • Obnova cesta Kranj - Rupa - AC nadvoz (razpisna dokumentacija-POPRAVEK1razpisna dokumentacija-word-GLEJ POPRAVEK1, razpisna dokumentacija-pdf-GLEJ POPRAVEK1, popis, priloga 1, priloga 2, priloga 3, priloga 4)
 • Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2014 (razpis, razpisna dokumentacija) (rok: 4.4.2014 oziroma 12.9.2014)
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto REFERENT (M/Ž) - za nedoločen čas v Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe v Občinski upravi Mestne občine Kranj, Objava: 15.05.2014; Rok za prijavo: do 23.05.2014 (natečaj)
 • Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci - enota Čenča (razpis (pdf), razpis (tif), sanacija: prtličje, ostrešje, streha, fasadni pas, fasade, oken, shema oken, shema vrat, popis del) (rok: 26.5.2014, do 10. ure)
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI REFERENT (M/Ž) - za nedoločen čas v Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe v Občinski upravi Mestne občine Kranj, Objava: 17.04.2014; Rok za prijavo: do 25.04.2014; (razpis)
 • Javni razpis za sofinanciranje strokovnega dela izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj v letu 2014 (razpis, razpisna dokumentacija, pravilnik, letni program) (rok: 18.4.2014)
 • Javni poziv za sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih v Mestni občini Kranj za šolsko leto 2014/2015 (pdf, word) (rok: 13.5.2014, do 9. ure)
 • Javni poziv za sofinanciranje preventivnih programov v osnovnih šolah Mestne občine Kranj za šolsko leto 2014/2015 (pdf, word) (rok: 13.5.2014, do 9. ure)
 • Javni poziv za sofinanciranje preventivnih programov za dijake v srednjih šolah Mestne občine Kranj in dijake v Dijaškem in študentskem domu Kranj za šolsko leto 2014/2015 (pdf, word) (rok: 13.5.2014, do 9. ure)
 • Razpis za priznanja Mestne občine Kranj za leto 2014 (razpis, obrazec) (rok: 23.5.2014)
 • Razpis za delovno mesto »DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA (m/ž) LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA GORENJSKE - LEAG (razpis) (rok: 7.4.2014)
 • Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti v Mestni občini Kranj (razpis) (rok: 17.4.2014)
 • Objava pogojev za pridobitev pravice do uporabe oglaševalskih mest v MO Kranj v času volilne kampanije za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (obvestilo)
 • Javno naročilo: Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci – enota Živ Žav (razpisna - popravek, popis del - končni , prtličje, ostrešje, streha, fasadni pas, fasade, shema oken, shema oken, shema vrat, arhitektura, vodilna mapa) (rok: do 5.5.2014, do 10:00 ure)
 • Javni razpis za obnovo objekta na Cesti talcev Kranju (razpisna dokumentacija, obrazci, popis del, dodatna dokumentacija) (rok: 16.4.2014, do 10:00 ure)
 • Obvestilo o končanem natečajnem postopku za uradniško delovno mesto referent v uradu direktorja v Občinski upravi Mestne občine Kranj, ki je bil 05.02.2014 objavljen na spletni strani Mestne občine Kranj ter na Zavodu RS za zaposlovanje (obvestilo)

 • Razpis za delovno mesto »DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA (M/Ž)- ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ«, Objava: 14.03.2014; Rok za prijavo: do 24.03.2014 (razpis)

 • Javni razpis za prodajo nepremičnin (razpis)

 • Obvestilo o končanem natečajnem postopku za uradniško delovno mesto Pripravnik –svetovalec v Projektni pisarni v Občinski upravi Mestne občine Kranj, ki je bil 05.02.2014 objavljen na spletni strani Mestne občine Kranj ter na Zavodu RS za zaposlovanje (obvestilo)

 • Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj 2014 (razpis,pravilnik, prijavnica Terme Čatež, prijavnica Terme Olimia, prijavnica Pag/Barbariga, cenik) (rok: 1.4.2014)

 • Razpis za delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VI (M/Ž)- za določen čas v Službi za investicije v okviru Projektne pisarne v Občinski upravi Mestne občine Kranj, Objava: 21.03.2014; Rok za prijavo: do 26.03.2014; (razpis)
 • Razpis za vpis v 1. razred osnovnih šol na območju MOK za šolsko leto 2014/15 (razpis)
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto PRIPRAVNIK- SVETOVALEC (M/Ž) - v Projektni pisarni v Občinski upravi Mestne občine Kranj- (gradbena smer izobrazbe) (javni natečaj) (rok: 13.2.2014)
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto REFERENT (M/Ž) - za nedoločen čas v Uradu direktorja v Občinski upravi Mestne občine Kranj (javni natečaj) (rok: 13.2.2014)
 • Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno - zasebnega partnerstva OŠ Stražišče - telovadnica (poziv, dokumentacija) (rok: 14.2.2014, najkasneje do 12. ure)
 • Razpis za vpis v 1. razred osnovnih šol na območju MOK za šolsko leto 2014/15 (razpis)
 • Poziv za evidentiranje za nadomestnega člana Sveta zavoda Gorenjskega muzeja (poziv) (rok: 10.2.2014)

 • Poziv za evidentiranje kandidatov za člane Sveta Zavoda za turizem Kranj ter kandidatov za nadomestnega člana Komisije za nagrade in priznanja (poziv) (rok: 10.2.2014)

 • Razpis za delovno mesto DOKUMENTALIST V (M/Ž)- za nedoločen čas v Službi za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve v Občinski upravi Mestne občine Kranj (razpis) (rok: 10.2.2014)

 • Javni razpis za prodajo nepremičnin (razpis, popravek razpisa) (rok: 3.2.2014, najkasneje do 12. ure)

 • Javni razpis za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2014 (razpis, vloga, vloga za starejše različice programa Word, navodila) (rok: 30.1.2014)

 • Vzpostavitev občinske blagajne v Mestni občini Kranj (razpis) (rok: 20.1.2014, najkasneje do 10. ure)

 • Razpis za štiri prosta delovna mesta STROKOVNI SODELAVEC VI (M/Ž) - za določen čas v Službi za investicije v okviru Projektne pisarne v Občinski upravi Mestne občine Kranj  (gradbena ali komunalna smer izobrazbe), (razpis)  (rok: 13.01.2014)

 • Razpis za delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VI (M/Ž)- za določen čas v Službi za investicije v okviru Projektne pisarne v Občinski upravi Mestne občine Kranj (strojna smer izobrazbe), (razpis) (rok do 13.01.2014)

 • Razpis za delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VI (M/Ž)- za določen čas v Službi za investicije v okviru Projektne pisarne v Občinski upravi Mestne občine Kranj (elektro smer izobrazbe), (razpis) (rok: do 13.01.2014)

 • Razpis za delovno mesto GRADBENI TEHNIK V (M/Ž)- za določen čas v Službi za investicije v okviru Projektne pisarne v Občinski upravi Mestne občine Kranj, (razpis), (rok: do 13.01.2014)

 • Razpis za delovno mesto SVETOVALEC (M/Ž) - za določen čas v Uradu za družbene dejavnosti v Občinski upravi Mestne občine Kranj (upravna smer izobrazbe), (razpis), (rok: do 13.01.2014)

 • Razpis za delovno mesto SVETOVALEC (M/Ž) - za določen čas v Uradu za okolje in prostor v Občinski upravi Mestne občine Kranj- (smeri izobrazbe: geodezija, gradbeništvo, vodarstvo in okoljsko inženirstvo), (razpis), (rok: do 13.01.2014)

 • Razpis za športna priznanja MO Kranja za leto 2013 (razpis, prijavni obrazec (format pdf, word), povzetek pravilnika) (rok: 15.1.2014)

 

Namere:

 

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc.št. 1253/2 k.o. 2131 Stražišče (namera) 
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1655/5, k.o. 2132 - Bitnje (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostnih pogodb z upravljavcem komunalne infrastrukture Komunalo Kranj, javno podjetje d.o.o. za zemljišča v lasti Mestne občine Kranj (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 913/3 in 913/45, k.o. 2100 - Kranj (namera)

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino - poslovni prostor (namera)

 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 74/39 k.o. Drulovka (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 74/39 k.o. Drulovka (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1106, k.o. 2102 - Kokrica (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 337/2, k.o. 2101 - Rupa (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 162/38 k.o. 2122 - Huje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1118, k.o. 2102 - Kokrica (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 221, 256/13, 321/57, 256/60, 257/35 in 256/28, k.o. 2101 - Rupa (namera)

 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 2715/21 k.o. Bitnje (namera)

 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 1602 k.o. Bitnje (namera)

 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 401 k.o. Klanec (namera)

 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 543/2, 543/5, 392/1 in 392/2, vse k.o. Klanec (namera)

 • Oddaja v najem objekta, ki stoji na zemljišču parcelna številka 273/2 in zemljišče parc. št. 273/1 k.o. Klanec (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 204/12 in 205/1, obe k.o. Klanec (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1314 in 1019/2, k.o. 2100 -Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1090/2, k.o. 2120 - Primskovo (namera)
 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 298/7, k.o. 2121 - Klanec (namera)
 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 218/7 in 226/11, k.o. 2105 - Britof (namera)

 • Oddaja v najem zemljišča parc. št. 104/17 k.o. Drulovka (namera)

 • Oddaja v najem zemljišča parc. št. 876/10 k.o. Kranj (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 421/1, k.o. 2089 - Tenetiše (namera)

 • Objava namere o skenitvi neposredne pogodbe (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 719, 211/14, 212/13, 211/6, k.o. 2103 - Predoslje (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1121, k.o. 2085 – Babni vrt (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 3074 in 3075, k.o. 2134 – Žabnica (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namere)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1120, k.o. 2085 – Babni vrt (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 263/2, k.o. 2098 - Struževo (namera)

 • Oddaja v brezplačno uporabo za zemljišča parc. št. 435/1, 433/1, 433/3, 436/1, 11/12 in 11/11, vse k.o. Hrastje (namera1.pdf)

 • Sklenitev neposredne prodajne pogodbe za del zemljišča parc. št. 104/17 k.o. Drulovka (namera.pdf )

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1281, k.o. 2132 - Stražišče (namera-1281-2131-sluznost.pdf)

 • Sklenitev služnostne pogodbe za zemljišče parc. št. 577/1 in 578, obe k.o. 2136 – Breg ob Savi (namera)
 • Sklenitev najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 20/2 k.o. Čirče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 556/16 k.o. 2131 - Stražišče (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 60 in 287/1, obe k.o. Kranj (namera)
 • Sklenitev neposredne pogodbe za zemljišča parc. št. 60/0, 97/0, 98/0, 99/0, 100/0, 137, 280/1, 280/18, 283/2, 287/1, 287/3, 966/1, 976/1, 979/3, 989/1, 1047/1, vse k.o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1091/1, k.o. 2120 - Primskovo (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice za del zemljišča parc. št. 147/8 k.o. 2123 - Čirče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 162/38, 103/28, 103/27 in 103/3, k.o. 2122 - Huje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 926/22 in 1047/4, k.o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 641/4, k.o. 2105 - Britof  (namera)
 • Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišč parc. št. 600, 603, 599/0, 598/14, 598/16, 598/17 vse k.o. Stražišče (namera)
 • Oddaja v najem zemljišča parc. št. 444/53, 444/54, 444/55, 445/ 34, vse k.o. Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 190/4 in 190/5, k.o.2122- Huje (namera)
 • Oddaja v brezplačno uporabo zemljišča parc. št. 278/20, k.o. Stražišče (namera)
 • Oddaja v brezplačno uporabo zemljišča parc. 966/3 in 976/1 k.o. Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parc. št. 178/6 k.o. Primskovo (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera)
 • Objava namere o ustanovitvi služnosti na zemljišču parc. št. 694/51 in 687, obe k.o. Stražišče (namera)
 • Oddaja v najem delov zemljišča parc. št. 287/1, 287/2, 287/3 in 1012/5, vse k.o. 2100 – Kranj (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 226/7 in 218/7, obe k.o. Britof (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera)
 • Sklenitev služnostne pogodbe za zemljišči parc. št. 452/2 in 461/1, obe k.o. Golnik (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 401 k.o. Klanec (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 104/1 k.o. Spodnja Besnica (namera)
 • Sklenitev služnostne pogodbe za zemljišča parc. št. 421/1 k.o. Tenetiše (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 452/2, k.o. 2087- Golnik (namera)
 • Oddaja v brezplačno uporabo delov zemljišča parc. št. 287/1, 966/1, 1047/1, 100/0, 97/0, 98/0 in 268/0, vse k.o. 2100 – Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o brezplačni odvsojitvi zemljišča parc. št. 335/4,, k.o. 2123 – Čirče, parc. št. 413/2 in 540/2, k.o. 2121 - Klanec (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 198/14 K.O. Primskovo (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 1166/90 k.o. Stražišče (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 1307 k.o. Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. 639/3, 639/4, 639/5, 1263/2, 1263/3, 1263/22, 1263/24, 1263/25, 1263/40 in 1263/45, k.o. 2131 - Stražišče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 639/1, 639/2, 639/3, 639/4, 639/5, 639/6, 1263/22, 1263/24, 1263/25, 1263/39, 1263/40, 1263/44 in 1263/45, k.o. 2131 - Stražišče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 229/4 in 258/3, k.o. 2122 - Huje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 121/35 k.o. Klanec (namera)
 • Oddaja v najem del zemljišča parc. št. 162/40 k.o. Huje (namera)
 • Oddaja v najem zemljišča parc. št. 121/35 k.o. Klanec (namera)
 • Oddaja v brezplačno uporabo dela zemljišča parc. št. 966/3 k.o. Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 423/1, 423/2, 423/3, 423/4 in 994, k.o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o prodaji odprtega kontejnerja (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o brezplačni odvsojitvi zemljišča parc. št. 580/, 580/4 in 580/5, k.o. 2136 – Breg ob Savi (namera)

 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice za del zemljišča parc. št. 111/3, 115/4, 527, k.o. 2123 - Čirče (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 111/3, k.o. 2123 - Čirče (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera)

 • Oddaja v najem dela zemljišča 182/31 k.o. Huje (namera)

 • Sklenitev neposredne pogodbe za zemljišče parc. št. 893/8 k.o. Kranj (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1120/3 in 1096/4, k.o. 2103 - Kokrica (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera)

 • Oddaja v najem dela hodnika v poslovni stavbi Mestne občine Kranj, ki stoji na zemljišču parc. št. 280/18 k.o. Kranj (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 18/1, k.o. 2121 - Klanec (namera)

 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parc. št. 60, k.o. 2100 - Kranj (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 3067/1, 1508/2, 3049/1, 3044, 3050, 3047, 3053/1, 3053/2, 3053/3, 2916/8, 3043/14, 2973/6, 3043/11, 2988, 2996/4, 2996/1, 3066/2, 3024/1, 3043/5, 3019/11, 3019/12, 3043/7, 3043/12, 3043/14 in 3043/10, k.o. 2134 – Žabnica (namera)

 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 280/18 k.o. Kranj (namera)

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parc.št. 966/4, k.o. Kranj (namera)

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za del zemljišča parc.št. 954/1, k.o. Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 354-6, k.o. 2103 - Predoslje (namera)
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parc.št. 747/1, k.o. Hrastje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parc. št. 635/2, k.o. 2131 - Stražišče (namera) (do 19.2.2014)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 182/11 k.o. 2112 Huje (namera) (do 19.2.2014)
 • Objavo namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 182/11 k.o. 2122 Huje (namera) (do 14.2.2014)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o prenosu v brezplačno uporabo grafične stiskalnice za globoki tisk, dimenzija tiska 70100 (izdelava BONE) (namera) (do 13.2.2014)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 395/2 k.o. Klanec (namera) (do 10.2.2014)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1234/1, k.o. 2100 - Kranj (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1161/2, k.o. 2131 - Stražišče (namera) (do 6.2.2014)

 • Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za del zemljšča 1001/3 k.o. Kranj (namera) (do 1.2.2014)

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za del zemljišča parc.št. 335/2 in 256/27, obe k.o. Rupa (namera) (do 31.1.2014)

 • Oddaja v najem dela zemljišč parc. št. 209/4, 211/1 in parc. št. 209/1, vse k.o. Klanec (namera) (do 31.1.2014)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 649 k.o. Mavčiče (namera) (do 27.1.2014)

 • Oddaja v najem dela zemljišč parc. št. 1166/2, k.o. Stražišče (namera) (do 25.1.2014)

 • Oddaja v najem dela zemljišč parc. št. 297/27, 297/46 in 297/14, vse k.o. Stražišče (namera) (do 25.1.2014)

 • Oddaja v najem dela zemljišč parc. št. 348/1  in 347/1, k.o. Primskovo (namera) (do 25.1.2014)

 • Oddaja v najem dela zemljišč parc. št. 212/7, 204/12 in 211/6, vse k.o. Klanec (namera) (do 25.1.2014)

 

Rezultati:

 

 • Rezultati Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2014 (rezultati)
 • Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju MOK v letu 2014) (rezultati)
 • Rezulati javnega razpisa Urada za družbene dejavnosti v letu 2014 (rezultati)