Namere v letu 2015

Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 109/8, 500/4, 501/1, 502/1, 504/1, 505/1, 63/20, 63/17, 64/21, k .o. 2123 - Čirče (namera)

 

Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 266/3, 272/4, 272/5 in 155/4, k. o. 2122 - Huje (namera)


Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 678, k. o. 2130 - Pševo (namera)

 

Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 423, k. o. 2089- Tenetiše (namera)

 

Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 678, k. o. 2130 - Pševo  (namera)

 

Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 187/8, 187/4, 185/4, 184/1, k. o. 2098 – Struževo (namera)

 

Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. 448/14, 444/51 in 445/34, k. o. 2100 Kranj (namera)

 

Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. 58, k. o. 2105 - Britof (namera)

 

Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 324/3, 323/1 in 322/10, k. o. 2102 - Kokrica  (namera)