Javna naročila, razpisi, natečaji in ostale objave v letu 2015

 • Poziv za evidentiranje – predlaganje javnosti za reševanje pritožb policistov

  Poziv za evidentiranje – predlaganje javnosti za reševanje pritožb policistov

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 18.3.2016
 • Javni razpis za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2016


  Javni razpis za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.1.2016
 • Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v letu 2016

  Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15.1.2016
 • Javni razpis za sofinanciranje strokovnega dela izvajalcev letnega programa športa v letu 2016

  Javni razpis za sofinanciranje strokovnega dela izvajalcev letnega programa športa v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.1.2016
 • JAVNA RAZGRNITEV: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA AVTOBUSNI TERMINAL V KRANJU IN OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA AVTOBUSNI TERMINAL V KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Nastran in kmetijskega gospodarstva Knez

  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Nastran in kmetijskega gospodarstva Knez

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.1.2016
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt

  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.1.2016
 • JAVNO NAZNANILO ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU »AVTOBUSNI TERMINAL« V KRANJU

  JAVNO NAZNANILO ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU »AVTOBUSNI TERMINAL« V KRANJU

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.1.2016
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (oddaja tržnega stanovanja v najem)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 10.12.2015
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj

  Javni razpis za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 28.12.2015
 • Poziv za evidentiranje nadomestnega predsednika Komisije za kmetijstvo, člana Sveta Kranjskih vrtcev ter nadomestnega podpredsednika Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč

  Poziv za evidentiranje nadomestnega predsednika Komisije za kmetijstvo, člana Sveta Kranjskih vrtcev ter nadomestnega podpredsednika Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 4.12.2015
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za člane Sveta Zavoda za šport Kranj

  Poziv za evidentiranje kandidatov za člane Sveta Zavoda za šport Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 4.12.2015
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za člane Sveta OI Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Kranj

  Poziv za evidentiranje kandidatov za člane Sveta OI Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 4.12.2015
 • Javni razpis za sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva v letu 2016

  Javni razpis za sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.12.2015
 • Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2016,

  Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2016,

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.12.2015
 • Javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2016

  Javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.12.2015
 • Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2016, (razpisna dokumentacija)

  Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2016, (razpisna dokumentacija)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.12.2015
 • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2016.

  Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2016.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.12.2015
 • Javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt

  Javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za  preselitev
  kmetijskega gospodarstva zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.1.2016
 • Javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva knez in kmetijskega gospodarstva Nastran

  Javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za  preselitev kmetijskega gospodarstva knez in kmetijskega gospodarstva Nastran

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.1.2016
 • Razpis »Skupaj za dober namen 2015« za izbiro nevladne organizacije za namen podelitve sredstev pridobljenih v okviru projekta skupaj za dober namen

  Gasilsko reševalna služba Kranj objavlja javni razpis za donacijo v sklopu akcije Skupaj za dober namen 2015. Donacija je namenjena nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju športa, kulture, zaščite okolja, turizma idr.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 27.11.2015
 • Javno naročilo: Izdajanje občinskega glasila

  Mestna občina Kranj objavlja javno naročilo za izdajanje občinskega glasila

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 26.11.2015 do 10.ure
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 24.11.2015
 • Poziv za predlaganje kandidatov za člane Sveta Zavoda za šport Kranj.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 11.11.2015
 • Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.11.2015
 • Razpis za delovno mesto DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA (M/Ž) »ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, Objava: 09.10.2015

  Razpis za delovno mesto DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA (M/Ž) »ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, Objava: 09.10.2015

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 09.11.2015
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za nadomestnega člana Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 06.11.2015
 • Javni natečaj za delovno mesto SVETOVALEC (M/Ž) v Projektni pisarni - za nedoločen čas v Občinski upravi Mestne občine Kranj, Objava: 20.10.2015;

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 28.10.2015
 • Javni poziv civilnim organizacijam ali vzgojno varstvenim organizacijam s področja prometne varnosti.

   

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.10.2015
 • Javni razpis za prosto delovno mesto DIREKTOR (M/Ž) Mestne knjižnice Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.10.2015
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnike ustanovitelja (4) v Svetu javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 12.10.2015
 • Poziv za evidentiranje nadomestnega člana (1) Komisije za kmetijstvo.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 12.10.2015
Prikaži več rezultatov
Prikaži manj rezultatov

   

2015:

  • Javni poziv uporabnikom oz. zainteresirani javnosti za imenovanje predstavnikov v svetu zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj (poziv)
  • Javni razpis za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj (razpis)
  • Pogoji za družinski referendum 2015- pogoji (pogoji)
  • Razpis za delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VI (M/Ž) v Uradu za tehnične zadeve - za nedoločen čas v Občinski upravi Mestne občine Kranj, Objava: 28.09.2015; Rok za prijavo: do 03.10.2015; (razpis)
  • Javni poziv društvu/organizaciji, ki je deluje na pordočju folklorne dejavnosti (poziv)
  • Poziv za evidentiranje kandidatov za
   - nadomestnega predsednika Komisije za gospodarstvo,
   - nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet Mestne knjižnice Kranj,
   - in nadomestnega predstavnika lokalne skupnosti v Svet Zavetišča za zapuščene živali Perun (poziv, obrazec)
  • Razpis za priznanja Mestne občine Kranj 2015 - nadaljevanje (razpis

Objavljamo popravek pri objavi NADALJEVANJE RAZPISA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2015, in sicer:
»Predlogi morajo biti odposlani s priporočeno pošiljko najkasneje do vključno SREDE, 16. septembra 2015, do 24. ure na naslov:
Mestna občina Kranj, Komisija za nagrade in priznanja, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: »NE ODPIRAJ, ZA RAZPIS«

 • Javno naročilo: Nadgradnja sistema za javljanje požara v traktu B in traktu C v stavbi Mestne občine Kranj (razpisna dokumentacija-word, razpisna dokumentacija-pdf, popis del)
 • Javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce (javni razpis, razpisna dokumentacija)
 • Javni poziv nevladnim organizacijam, društvom, klubom in drugih skupin, ki delujejo na področju kulture in športa / Grožnjan (javni poziv)
 • Javni poziv nevladnim organizacijam, društvom, klubom in drugih skupin, ki delujejo na področju kulture in športa / Carigrad (javni poziv)

 

 • Javni razpis za prosto delovno mesto direkor Javnega zavoda Gasilske reševalne služba Kranj (razpis)
 • Javni poziv za evidentiranje kandidatov za člane Častnega razsodišča po veljavnem Kodeksu ravnanja funkcionarjev Mestne občine Kranj (poziv, obrazec, kodeks, podajšanje roka
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za člane Sveta Osnovne šole Orehek Kranj in za člana Sveta Centra za socialno delo Kranj (poziv, obrazec, rok za prijavo: 6.3.2015)
 • Programa kulture v Mestni občini Kranj 2015 - 2019; Predlog za javno obravnavo, objavljeno 30.1.2015, ( Program kulture) in (Priloge za javno obravnavo).
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za člana Sveta Lokalne energetske agencije Gorenjske in člana Skupščine Komunale Kranj, j.p., d.o.o., (poziv, obrazec)
 • Razpis za delovno mesto TAJNICA FUNKCIONARJA (M/Ž) V URADU DIREKTORJA - za nedoločen čas v Občinski upravi Mestne občine Kranj (Objava: 22.01.2015; Rok za prijavo: do 30.01.2015), razpis
 • Javni razpis za sofinanciranje programov s področja likovnih dejavnosti in projektov večjega obsega s področja likovnih dejavnosti v Mestni občini Kranj za leto 2015, objava 30.1.2015,  (razpisna dokumentacija, vloga).
 • Javni razpis za sofinanciranje projektov oziroma prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2015, objava 30.1.2015, (razpisna dokumentacija), (vloga), (rok za prijavo:20.2.2015) 

 

Namere:

 • Sklenitev neposredne pogodbe za zemljišče parc. št. 1297/35 k.o. Nemilje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 2734 in 2715/21, k.o. 2132 - Bitnje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 466/7, k.o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji rabljene računalniške opreme, 21.12.2015 - (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 211/14 in 212/13 k.o. 2103 - Predoslje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 211/14 in 211/15 k.o. 2103 - Predoslje (namera)
 • Objava namere o oddaji v najem zemljišča parc. št. 182/31 k.o. Huje (namera)
 • Objava namere o prodaji nepremičnine parc. št. 409/4 in 411/1 k.o. Srednja vas (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 721/1, k.o. 2103 - Predoslje (namera)
 • Ustanovitev služnostne pravice na zemljiščih parc. št. 737/5, 740/13, 740/12, 749/21, 747/15, 748/15, vse k.o. Hrastje (namera)
 • Ustanovitev služnosti na zemljišču parc. št. 952/9 k.o. Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji prenosnega računalnika, 8.10.2015 (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča par. št. 1602 k.o. Bitnje (namera)
 • Namera o sklenitvi neposrednje pogodbe za oddajo tržnega stanovanja (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1275, 896/2, 897/2, 895/2, 893/5 in 892/11, k.o. 2131 - Stražišče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča parc.št. 882/3, k.o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 729, k.o. 2103 - Predoslje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 339, 341/1, 343/10 in 342/2, k.o. 2105 - Britof (namera)
 • oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 543/2, 543/5, 392/1 in 392/2, vse k.o. 2121 – Klanec (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 60 in 287/1 k.o. Kranj (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 356/1 k.o. Kranj (namere)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1009/11 in 466/7, k.o.  2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino - poslovni prostor, ki stoji na zamljišču parc. št. 321 k.o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parc. št. 2715/21 k.o. 2131 - Bitnje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najmne pogodbe za del zemljišča parc. št. 689 k.o. 2105 - Britof (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parc. št. 280/2 in 280/18 k.o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 2715/9 k.o. 2132 - Bitnje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 162/38 k.o. 2122 - Huje (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 444//53, 444/54, 444/55 in 445/34, k.o. Kranj (objava)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 948/8 in 952/12, k.o. 2100 – Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino - (tržno stanovanje) (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 1655/5 k.o. Bitnje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino - del stavbe št. 306, ki stoji na zemljišču parc. št. 54/15, 54/37, 54/43, vse k.o. Struževo (namera, odločba, uporabno dovoljenje1, uporabno dovoljenje 2, uporabno dovoljenje3)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča parc. št. 966/4 k.o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parc. št. 182/11 k.o. 2122 - Huje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. 895 in 900 k.o. 2128 - Zgornja Besnica (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča parcelna številka 735 in 736 k.o. 2088 - Goriče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 501/5, k.o. 2135 - Drulovka (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi  (namera)
 • Objava namere o sklenitvi prodajne za zemljišče parc. št. 1260/9, k. o. 2131 - Stražišče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 142/14 k.o. 2090 – Vojvodin boršt I (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1174/1, k.o. 2131 - Stražišče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera)
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za Fiat Sedici, 8. 5. 2015 (namera)
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za Renault Kangoo, 8. 5. 2015 (namera)
 • Namera o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 187/4, 187/8 185, k.o. 2098 – Struževo« (namera)
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 395/2 k.o. Klanec (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 74/27 k.o. Drulovka (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 29/2 k.o. Klanec (namera)
 • Preklic namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji z dne 3.4.2015, 15.4.2015 (preklic namere)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 2118/1, k.o. 2131 - Stražišče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 634/21, k.o. 2131 - Stražišče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 5/27, k.o. 2102 - Kokrica (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 74/41 k.o. Drulovka (namera)
 • Namera o sklenitvi neposredne pogobe za prodajo rabljene tehnične opreme  (namera)
 • Namera o sklenitvi neposredne najemne pogobe (namera)
 • Sklenitev služnostne pogodbe za zemljišče parcelna številka 410/1 k.o. Tenetiše (namera)
 • Sklenitev neposredne pogodbe za zemljišči parc. št. 468/24 in 468/26, obe k.o. Spodnja Besnica (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 563/7 k.o. Drulovka (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 74/22 k.o. Drulovka (namera
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 942/13 k.o. Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 5/23, 5/26, 5/27, 5/10 in 4/3, k.o. 2102 - Kokrica (namera)
 • Oddaja v najem ali brezplačno uporabo zemljišč v mestnem jedru Kranja (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 924/1 k.o. Stražišče (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 460/2 k.o. Kranj (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišč parc. št. 735 in 736, obe k.o. Goriče (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 111/1 k.o. Spodnja Besnica (namera)
 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 218/20 in 226/11 k.o. 2105 - Britof (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 152, 103/3, 103/5, k.o. 2122 - Huje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 735, 736, k.o. 2088 - Goriče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parc. št. 635/2, k.o. 2131 - Stražišče (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parcelna številka 966/4, 974 in 1047/1, vse k.o. Kranj (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parcelna številka 211/14 k.o. Predoslje (namera)
 • Oddaja v najem ali brezplačno uporabo sejnih sob, sejnih dvoran in avle v poslovni stavbi Mestne občine Kranj (namera
 • Sklenitev neposredne pogodbe za zemljišče parc. št. 1297/35 k.o. Nemilje (namera)
 • Sklenitev neposredne pogodbe za zemljišče parc. št. 565/34 k.o. Breg ov Savi (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 161 in 167/2, k.o. 2130 – Pševo (namera)
 • Sklenitev neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 150/6, 160/54 in 160/40, vse k.o. Čirče (namera
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 1100/1 in 1102/1, obe k.o. Huje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. 967 k.o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. 999/1 k.o. 2100 - Kranj (namera)
 • oddaja v najem dela zemljišča parcelna številka 966/4, 974 in 1047/1, vse k.o. Kranj (namera)
 • oddaja v najem dela zemljišča parcelna številka 211/14 k.o. Predoslje (namera)
 • oddaja v najem ali brezplačno uporabo sejnih sob, sejnih dvoran in avle v poslovni stavbi Mestne občine Kranj (namera)

 

Rezultati: