Vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

Mestna občina Kranj je prejela prve predloge poravnav, ki se nanašajo na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje po pogodbah, ki so jih krajevne skupnosti sklepale s Podjetjem za PTT promet Kranj in TOZD-om za PTT promet Kranj. Sezname upravičencev za vračilo bodo krajevne skupnosti objavljale na krajevno običajen način, objavljeni pa so tudi spodaj.


Vse fizične in pravne osebe, ki niso uvrščene na seznam, pa menijo, da so upravičene do vračila, pozivamo, da v roku 30 dni od dneva objave seznama na spletni strani in oglasni desni občine in krajevne skupnosti, podajo zahtevo za uvrstitev na seznam ter zahtevi priložijo potrebna dokazila.


Vsakemu upravičencu bo Mestna občina Kranj predložila individualni predlog poravnave, na podlagi katere se bo izvršilo nakazilo. Za potrebe priprave individualnih predlogov poravnav bodo upravičenci krajevnim skupnostim posredovali osebne podatke. V ta namen naj upravičenci v roku 30 dni od objave seznama izpolnijo spodnji obrazec, ki bo na voljo tudi na sedežu krajevnih skupnosti.

 

 
 Obvestilo - KS Golnik, Goriče, Tenetiše, Trstenik
 Ponovni poziv - KS Golnik, Goriče, Tenetiše, Trstenik
 Seznam upravičencev za vračilo – KS Trstenik, 10.6.2010
 Seznam upravičencev za vračilo – KS Tenetiše, 10.6.2010
 Seznam upravičencev za vračilo – KS Goriče, 10.6.2010
 Seznam upravičencev za vračilo – KS Golnik, 10.6.2010
 Seznam upravičencev za vračilo – KS Besnica, 11.9.2009
 Seznam upravičencev za vračilo – KS Jošt, 30.6.2009
 Seznam upravičencev za vračilo – KS Stražišče in Gorenja Sava , 23.6.2009
 Seznam upravičencev za vračilo – KS Bitnje, 13.3.2009
 Seznam upravičencev za vračilo - KS Hrastje, 11.2.2009
 Seznam upravičencev za vračilo - KS Čirče, 29.1.2009
 Seznam upravičencev za vračilo – KS Kokrica - 2.del, 28.1.2009
 Seznam upravičencev za vračilo – KS Kokrica, 1.12.2008
 Seznam upravičencev za vračilo – KS Orehek - Drulovka, 21.11.2008
 Seznam upravičencev za vračilo – KS Primskovo, 1.10.2008
 Seznam upravičencev za vračilo – KS Britof, 30.9.2008
 Seznam upravičencev za vračilo – Predoslje, 30.9.2008
 Seznam upravičencev za vračilo – KS Struževo, 20.9.2008
 Seznam upravičencev za vračilo – KS Žabnica, 19.9.2008
 Seznam upravičencev za vračilo – Vodovodni stolp, 19.9.2008
 Seznam upravičencev za vračilo – KS Čirče, 17.9.2008
 Seznam upravičencev za vračilo – Suha pri Predosljah, 17.9.2008
 Obrazec - Podatki o upravičencu do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje