Projekt Reaal


Swiss Contribution - REAAL Projekt

 
 

PROJEKT REAAL – Renewable Energy Across the Alpine Land


Začetki projekta, ki se sedaj intezivno izvaja v sklopu švicarskega finančnega mehanizma, segajo v leto 2008/2009, ko je bilo treba po njegovi odobritvi pripraviti strokovno projektno dokumentacijo, na podlagi katere je Mestna občina Kranj kot partnerska in sodelujoča občina dobila donacijo s strani švicarske vlade. Ker so investicijsko vzdrževalna dela zelo zahtevna, sedaj pospešeno usklajujemo projekte za izvedbo, saj je cilje projekta REAAL v Kranju, prispevati k ohranjanju okolja hkrati pa dosegati standarde na področju obnovljivih virov energije. Prihranili bomo vsaj 25 odstotkov energentov oz. bodo le-ti kot obnovljivi viri nameščeni v Športnem centru Kranj, vgrajena bo tehnologija s toplotnimi črpalkami in sončnimi kolektorji, izolacijsko se bo izboljšala streha bazena, na Letnem kopališču pa bo nameščena ponjava, ki bo preprečevala izgubo toplote.

 

 

Sofinanciranje obnove energetskih sistemov

 

V prostorih Mestne občine Kranj je 11. aprila 2012 potekal sestanek za uvedbo izvajalca v delo med Mestno občino Kranj in ELTEC PETROL d. o. o. Gre sicer za projekt, ki je sofinanciran iz švicarskega mehanizma. V sklopu projekta bo obnovljenih pet šolskih infrastrukturnih objektov v Kranjski gori, Bledu, Poljanah, Žireh in Gorjah ter energetski sistem na kranjskem Pokritem olimpijskem bazenu.  Za izvedbo energetskega sistema na kranjskem Pokritem olimpijskem bazenu so se dogovorili, da izvajalec del do 21. maja 2012 pripravi projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI), sama investicija pa mora biti dokončana v stotih dneh, ko projektno dokumentacijo potrdi Mestna občina Kranj kot partnerska in sodelujoča občina.

 

Obisk delegacije Reaal v Kranju, dne 13.9.2012

 

 

Obisk delegacije REAAL v Kranju, dne 13.9.2012

 

SWISS CONTRIBUTION:

http://www.swiss-contribution.admin.ch/slovenia/
http://www.contribution-enlargement.admin.ch/


 

Letno kopališče pripravljeno na zimo - energetska sanacija Pokritega olimpijskega bazena
v izvajanju, 23. 10. 2012
 
Preberite tudi:
 
 

Foto: Poletno kopališče z dne 22. 5. 2013