Spremembe in dopolnitve izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Kranj (spremembe št.3)

Javna razgrnitev DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - spremembe št. 3
 

Sklep o začetku

Javno naznanilo (objavljeno 26.4.2019)

 

 

Dopolnjen osnutek za javno razgrnitev (objavljeno 6.5.2019)

 

Stališča do pripomb