Namere

 

 • Oddaja v najem dela zemljišča parc št. 966/1 k.o. Kranj  (namera.pdf)
 • Objava namere Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 287/1 k.o. Kranj (namera.pdf)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 190/4 in 190/5, k.o. 2122 - Huje (namera.pdf)
 • Objava namere Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 565/36 in 553/9, obe k.o. Breg ob Savi  (namerabregobsavi.pdf)

 

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za najem zemljišča parc. št. 287/1, 966/1 in 1047/1, vse k.o. Kranj (namera)

 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 1044/1, k.o. 2100 - Kranj (namera)

 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. 727/1, k.o. 2103 – Predoslje (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 292/3, k.o. 2101 – Rupa (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1134, k.o. 2085 – Babni vrt (namera)

 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 278/20 k.o. Stražišče (namera)

 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 280/18 k.o. Kranj (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 556/16, k.o. 2131 – Stražišče (namera)

 • Oddaja v najem delov zemljišč parc. št. 60/0, 97/0, 98/0, 99/0, 100/0, 137/0, 280/1, 280/18, 283/2, 287/1, 287/3, 966/1, 976/1, 979/3, 989/1, 1047/1,vse k.o. 2100 – Kranj, 15.6.2012 (namera)

 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za del zemljišča parc. št. 565/37 in 553/10, obe k.o. 2136 - Breg ob Savi (namera)

 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za del zemljišča parc. št. 565/38 in 553/11, obe ko.o 2136 - Breg ob Savi (namera)

 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za del zemljišča parc. št. 565/36 in 553/9, obe k.o. 2136 - Breg ob Savi (namera)

 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za del zemljišča parc. št. 565/35 in 553/8, obe k.o. 2136 – Breg ob Savi (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 207/3, k.o. 2121 - Klanec (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 184/1, k.o. 2098 – Struževo, (ID 5139152), parc. št. 185/4, k.o. 2098 – Struževo, (ID 4635184), parc. št. 187/4, k.o. 2098 – Struževo, (ID 2620543) in parc. št. 187/8, k.o. 2098 – Struževo (namera)
 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 3060/4, k.o. 2134 – Žabnica in parc. št. 3056, k.o. 2134 – Žabnica (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 401/5, k.o. 2089 – Tenetiše in parc. št. 401/4, k.o. 2089 – Tenetiše  (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 1047/1 k.o. Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 2715/34 k.o. Bitnje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo dela zemljišča par. št. 74/30 k.o. 2135 - Drulovka (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za zemljišče parc. št. 90/1, k.o. 2135 – Drulovka (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za zemljišče parc. št. 717, k.o. 2103 – Predoslje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za dele zemljišč parc. št. 287/1, 139/1, 139/2 in 966/1, vse k.o. Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1234/1 in 1137/1, obe k.o. 2100 – Kranj, parc. št. 1053, k.o. 2122 – Huje, parc. št. 788 in 732/1, obe k.o. 2103 – Predoslje, parc. št. 1206, 1207 in 1105, k.o. 2102 - Kokrica (namera)
 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 200/1, k.o. 2131 – Stražišče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 94/8 in 269/2, k.o. 2098 – Struževo (namera)
 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 690, k.o. 2130 – Pševo  (namera)
 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 919, k.o. 2128 – Zgornja Besnica (namera)
 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 919, k.o. 2128 – Zgornja Besnica (namera)
 • Posamični program ravnanja s premoženjem za ustanovitev stavbne pravice na zemljišču parc. št. 877/4, k.o. Kranj (program)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe za odpisane premičnine za v letu 2011 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 182/31, k.o Huje (namera
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 876/10, k.o Kranj (namera
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 908/2 in 908/4, k.o. Kranj (namera
 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 1143/1, k.o. 2102 - Kokrica (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 287/1 k.o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 191/6, k.o. 2089 – Tenetiše (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice za parc. št. 913/45, k.o. 2100 - Kranj (namera
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 966/1 k.o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 280/18, k.o Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 650, k.o. 2105 - Britof (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 966/1 k.o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 966/1 k.o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 287/1, k.o. Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 149, k.o. Primskovo (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 966/1, k.o. Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 966/1 k.o. 2100 - Kranj (namera)